Proti provozu spalovny podepisují obyvatelé Pardubic a okolí petici, online veřejného projednání se zúčastnilo okolo 450 obyvatel obcí na Pardubicku.

„Vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů v katastrálním území obce Rybitví. Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví,“ stojí v petici, která po 13 letech opět burcuje obyvatele žijící v okolí zamýšlené spalovny. Petice proti záměru spalovny vznikla už v roce 2009. Tehdy ji podepsalo téměř 50 tisíc lidí.

Ilustrační foto.
Spalovna vs. spalovna. Proč jednu Pardubice chtějí a druhou ne?

O vrácení dokumentace informovala nezisková organizace Arnika, která poslala na MŽP nesouhlasné vyjádření k přepracované dokumentaci. „Ministerstvo se v tomto případě postavilo za obyvatele Pardubicka, když konstatovalo, že kvůli ‚enormním obavám‘, které záměr na stavbu spalovny vyvolal, je nezbytné, aby byla dokumentace přepracována, a to velmi precizně, s využitím nejnovějších poznatků tak, aby obsahovala výstižné, plně transparentní a objektivní informace,“ uvedla mluvčí společnosti Arnika Kristýna Dušák.

Kromě nedostatků v oblasti hodnocení zdravotních rizik ministerstvo firmě AVE vytýká i nedostatky a nejasnosti ohledně dopravního napojení areálu, svozové oblasti spalovny, protihlukových opatření, testů slučitelnosti odpadů, které by měly snižovat riziko potenciálně nebezpečných reakcí a havárií, nebo ohledně expozice a bilance toxických látek.

Terminál B bude navazovat na současný autobusový terminál, který je před pardubickým hlavním nádražím. Bude sloužit linkovým a dálkovým autobusům.
NÁZOR ČTENÁŘE: Terminál, spalovna, obchvaty... Nebude opět pozdě?

„Vlivy na ovzduší byly, při dodržení plánovaných parametrů zařízení, vyhodnoceny jako nevýznamné,“ sdělila na zasedání na začátku února Věra Tížková, která pracovala na dokumentaci EIA.

„Spalovna chce být dobrým sousedem a neobtěžovat svým provozem okolí,“ dodala za AVE CZ Olga Šmídlová.

Poté, co společnost AVE CZ dokumentaci doplní, bude její text zveřejněn v informačním systému EIA a bude možné ji znovu připomínkovat.

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny již řadu let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů. Společnost tehdy narazila nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.
Obce otevřely druhou frontu v boji proti spalovně. Po letech tu je další petice