Výroční zprávu městské policie za loňský rok projednala Rada města Pardubic. „Město je spokojeno s její činností,“ shrnuje krátce postoj radních k práci strážníků pardubický primátor Jaroslav Deml. „Připomínky nějaké jsou, ale ty jsou všude. Nejde o nic zásadního.“

Rok 2007 byl pro Městskou policii Pardubice standardním rokem. „Uplynulý rok byl celkem úspěšný,“ hodnotí jej zástupce ředitele Pavel Čejka.
Pardubičtí strážníci hospodařili s prostředky ve výši 46,2 milionu korun, tedy takřka stejnými penězi jako v roce předcházejícím. K poslednímu prosinci 2007 čítal jejich početní stav 92 lidí, k tomu dalších osm zaměstnanců, kteří se neřadí do stavu strážníků.

Za dobu existence městské policie se její činnost rozrostla do mnohem větší míry, než se původně předpokládalo. V roce 2007 začali například strážníci mnohem více spolupracovat s malými radnicemi městských obvodů. Ty strážníkům zadávají i přímé úkoly podle naléhavosti, jak je kde který městský obvod vyhodnotí a potřebuje. „Další novinkou je rozdělení města do třiceti šesti okrsků, kde je obchůzka hlídkami strážníků prováděna pravidelně a vede se o tom podrobná evidence kontrol,“ říká Pavel Čejka. „Hlídky sledují, zda je okrsek v pořádku i z hlediska městského mobiliáře, dopravního značení, chodníků a dalších věcí.“

Hlavně doprava

Značnou část činnosti městské policie tvoří oblast dopravy. Například nasadila „oblíbené“ botičky v celkem 2 620 případech, ve srovnání s rokem předcházejícím jde ale o pokles o téměř třicet procent.

Podle Pavla Čejky je za poklesem snaha strážníků zaměřovat se spíše na hříšníky opakovaně porušující pravidla silničního provozu. Botičku tak nasazují obvykle až v případech, kdy řidič má na svém kontě pátou výzvu a které doposud ignoroval. Skupina pro měření rychlosti pro změnu přistihla při rychlé jízdě celkem 2 762 řidičů. V roce 2007 vyřešili strážníci celkem 27 658 přestupků, nejvíce z nich – 65 procent se týkalo dopravy, 21 procent při dohlížení nad parkovacím systémem a 14 procent veřejného pořádku. V blokovém řízení uložili pokut za téměř šest milionů korun.