Východočeské muzeum uchovává ve svých sbírkách nejeden poklad a další do jeho sbírek stále přicházejí. Na konci loňského roku se muzejníkům podařilo získat nádhernou brokovnici pardubického puškaře Františka J. Hojného.

K vidění do neděle

Muzeum se zbraň rozhodlo hned prezentovat na výstavě Zbraně východočeských puškařů, kde ji veřejnost může obdivovat do neděle 17. ledna.

„Jsem rád, že se muzejní sbírka obohatila o další exponát, který dokládá technickou i řemeslnou vyspělost v historii Pardubic. Pardubický zámek s muzejními sbírkami je skutečnou pokladnicí kulturní historie města," konstatoval Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea.

Zbraň, která se do České republiky vrátila za pomoci obchodníka z Německa, byla vyrobena mezi lety 1876 až 1890 a je bohatě zdobena kvalitními lepty a rytinami s loveckými motivy. „Ze zbraní pardubických puškařů, které muzeum má, je jednoznačně nejkrásnější," zhodnotil pušku Jan Tetřev, kurátor sbírky zbraní Východočeského muzea.

Na půli cesty

„Zajímavá je signatura puškaře, která zní F. J. Hojný Pardubic. Je to někde na půl cesty mezi českým názvem města Pardubice a německým Pardubitz," dodal Jan Tetřev.
Puškař Hojný přišel do Pardubic s manželkou a dvěma dětmi z Vídně roku 1876.

Pocházel však ze Smiřic, kde se narodil roku 1845 do rodiny puškaře. Své řemeslo provozoval v Pardubicích až do své smrti v roce 1916.

Hojný byl dlouholetým starostou Živnostenského společenstva, aktivně působil ve Střeleckém spolku a byl i členem obecního zastupitelstva.

Výstava má putovat

V dubnu se Hojného luxusní puška s celou výstavou dočasně přestěhuje do Ústí nad Orlicí a v roce 2017 se postupně objeví v České Třebové, Vysokém Mýtě a Skutči.