V září před dvěma lety objevil náhodný nálezce u obce Kladina u Sezemic velkou a bohatě zdobenou nádobu z bronzové slitiny. Archeologický poklad skrývala nenápadná písečná duna v obecním lese. Archeologové odhadují, že nádoba vznikla kolem roku 900 před naším letopočtem. Radní Pardubického kraje v úterý vzali na vědomí stanovenou odměnu pro nálezce.

Znalecký posudek zpracoval Archeologický ústav Akademie věd České republiky, znalec určil kulturně historickou hodnotu předmětu na 3 405 000 korun. Nálezce dostane od Pardubického kraje 340 500 korun.

„Vycházíme ze zákona o památkové péči, který umožňuje vyplatit nálezci částku až do výše deseti procent kulturně historické ceny a přiklonili jsme se k nejvyšší možné variantě,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

„Nálezce se zachoval správně, na místo zavolal archeologa z Vysokého Mýta. Celá mimořádně velká nádoba tak byla odborně vyzvednuta, posouzena a převezena do Východočeského muzea v Pardubicích,“ zdůvodnil Roman Línek. Nalezená nádoba z pozdní doby bronzové je v českém prostředí naprostým unikátem, ve starověkém Řecku podobné nádoby sloužily na míšení vody s vínem. Nádoba bude po rekonstrukci pardubického zámku, ve kterém sídlí Východočeské muzeum, vystavena ve stálé zámecké expozici.