Mezi nejdůležitější body tohoto jednání patřila např. demografická budoucnost Evropy, diskuze o rozšíření unie a potencionálních kandidátských zemích, jednání o oživení procesu reformy Evropské unie a také příspěvek regionálních a místních orgánů ke strategii Evropské unie pro udržitelný rozvoj.
„Jedná se o zasedání, kde přímo vystoupili vedle lucemburského premiéra Junckera i tři evropští komisaři. Komisař Rhen, který zodpovídá za rozšíření a rozvoj politiky Evropské unie, evropský komisař pro energetiku Piebalgs a konečně evropská komisařka pro regionální politiku paní Hübnerová. Právě ona je klíčovou evropskou političkou, která ovlivňuje podmínky, za kterých poteče vpříštích sedmi letech přes 750 mld. Kč na rozvoj České republiky. Je to jedinečná příležitost, kdy můžeme jako představitelé regionů a měst konfrontovat a usměrňovat evropské politické kapitány,“ řekl vicehejtman Roman Línek a popsal i průběh dalších jednání, kterých se vBruselu aktivně zúčastnil:„Vedle osobního jednání seuroposlancem Březinou a dalšími českými europoslanci a europoslankyněmi o místní ochraně značky ‚Pardubický perník‘, jsem se částečně podílel na vypořádání připomínek Evropské komise knašemu regionálnímu operačnímu programu pro kraje Pardubický, Královéhradecký a Liberecký. Vneposlední řadě jsem se věnoval kontrole připravenosti otevření stálého zastoupení Pardubického kraje vBruselu, které se plánuje letos na podzim,“ sdělil dnes telefonicky zBruselu Línek.
Součástí zasedání byl i seminář o využití soukromého kapitálu ve veřejném financování. Konal se včera vprostorách Pražského domu vBruselu a přednášeli na něm kromě finančníků a poradců i zástupci místní samosprávy zVelké Británie. „Částečně zde byl zmíněn i připravovaný pilotní rozvojový projekt PPP pro naši Krajskou nemocnici vPardubicích,“ uzavřel zBruselu vicehejtmana Línek.