„Bruslení na závodišti muselo být ukončeno. Chladící zařízení už při stávajícím rázu počasí nebylo schopno udržet ledovou plochu v přijatelném stavu,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Kvaš.

Během zimy si podle vedení města našlo na závodiště cestu více než 30 tisíc bruslařů, kteří si zabruslili pod širým nebem. Letos bylo kluziště místo cílové roviny Velké pardubické umístěné za paddockem, což se městu osvědčilo.