Nový pavilon urgentního příjmu stavbaři budují od loňského května. Práce dělníků probíhají za plného chodu nemocnice. Stavbaři chtějí do příchodu zimy objekt co nejvíc uzavřít, aby se přes zimu dalo pracovat uvnitř.

Nová stavba v areálu Pardubické nemocnice má být dokončena zhruba za rok. Ministerstvo posvětilo proplácení vícenákladů.

„Dobrou zprávou je, že práce jdou dle stanoveného harmonogramu a dokončení stavby nyní připadá na konec listopadu příštího roku. Ke konci října bylo proinvestováno téměř 500 milionů korun včetně daně, což je de facto třetina z celkového objemu investice, na kterou se nám podařilo získat mimořádné prostředky z programu REACT EU,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Největší investice Pardubického kraje má stát zhruba 1,65 miliardy korun, z toho by půl miliardy měla pokrýt evropská dotace. K tomu je ale nutné přičíst i vybavení budovy.

Problémem je přetrvávající nedostatečné zapojení praktických lékařů z Pardubicka do služeb na této pohotovosti, proto řada služeb zůstává neobsazená
Lékařská pohotovost v Pardubicích funguje jen částečně. Kraj ale problém nevidí

„Všechny zdravotní technologie s vlivem na stavbu jsou v tuto chvíli již vysoutěženy a smlouvy jsou podepsány. Parametry těchto technologií jsou průběžně ze strany nemocnice předkládány dodavateli a projektantovi ke kontrole případných dopadů na stavbu,“ dodala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Stavební firma nyní musí řešit i skokový nárůst cen některých stavebních materiálů, proto chtěla po kraji více peněz. Hejtmanství, které má uzavřenou s dodavatelem smlouvu, se proto obrátilo rovnou na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podívejte se ve vizualizaci na projekt pardubického urgentu:

„Na základě těchto konzultací byly stanoveny a odsouhlaseny mechanismy způsobu výpočtu potenciálního navýšení ceny na základě zpracovaného znaleckého posudku. Dodavatel tak má nárok pouze na účelně, prokazatelně a skutečně vynaložené vícenáklady na pořízení materiálu, které mu vznikly v přímé souvislosti s mimořádnými událostmi,“ potvrdil Netolický s tím, že navýšení ceny bude zastropováno maximální částkou, která nyní činí 137,6 milionu korun. Ke každému plánovanému navýšení ceny bude muset být zpracován znalecký posudek, který bude řešit splnění podmínek.

Historicky největší stavbou Pardubického kraje za 22 let jeho existence je budování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Na stavbě bylo ke konci října prostavěno bezmála 500 milionů korun.Historicky největší stavbou Pardubického kraje za 22 let jeho existence je budování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Na stavbě bylo ke konci října prostavěno bezmála 500 milionů korun.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Potrubní poštou

Na stavbě pracuje denně kolem 70 dělníků, nárazově i více. Krajští radní aktuálně řeší i rozšíření projektu. Novinkou bude například potrubní pošta za 7,5 milionu korun.

„Pro zajištění distribuce léků směrem k pacientům jsme řešili doplnění profilu potrubní pošty. Zhotovitel nám ocenil toto doplnění na 7,5 milionu korun s tím, že rozšíření nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Proto jsme se s vedením nemocnice domluvili na realizaci,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici pokračuje a v následujících měsících si vyžádá další provozní změny v areálu.
Parkování u nemocnice má vyřešit parkovací dům. Městu i kraji ale chybí peníze

Nový centrální urgentní příjem má být hotový příští rok. Jde o největší a nejdražší stavební akci v dějinách nemocnice. Cílem je zkvalitnit a zrychlit proces poskytované zdravotní péče především tím, že vše bude na jednom místě. Osmipatrová budova, která bude dosahovat výšky téměř třiceti metrů, má v budoucnosti sloužit celému kraji.

V nové budově urgentního příjmu se budou nacházet například lůžka ARO a JIP, chirurgické obory, jako je chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie, dále ortopedie, traumatologie, kardiologie a operační sály. V přízemí nebude chybět emergency a na střeše budovy heliport.