Památník 
Jana Kašpara
„Hlavní myšlenkou návrhu je pocta Janu Kašparovi. Jako letec zdolával výšky, nebál se. Měl jsem mnoho pracovních variant památníku a všechny jsem situoval do výšky až nad úroveň okolních staveb. Přišlo mi, že toto je krajina Jana Kašpara, vzduch a vítr, nikoliv chodník. Hledal jsem také výšku, ze které je vidět na Prahu, tedy místo, kam Kašpar směřoval svůj slavný let. Navíc červené světlo, které na vrchu stožáru svítí, bude patrné z velké dálky," popsal svůj návrh architekt Petr Pinkas.

Nové vedení Pardubic chce znovu zvážit výstavbu památníku aviatika Jana Kašpara na třídě Míru. Město již v roce 2013 v soutěži vybralo vítězný návrh, kvůli vysokým nákladům však byl projekt vloni v létě zastupiteli zastaven.

Podle primátora Martina Charváta by v centru Pardubic připomínka osobnosti Jana Kašpara být měla, není ale přesvědčen, že vybraný návrh je tím pravým.

„Ozval se mi autor vítězného projektu s dotazem, zdali nové vedení města uvažuje o realizaci. Sejdu se s ním, vedení města prostuduje všechny dostupné materiály a na základě zvážení všech pro a proti pak zaujmeme stanovisko," sdělil Martin Charvát.

Porota v architektonické soutěži vybrala jako nejlepší návrh architekta Petra Pinkase v podobě 37 metrů vysokého sloupu s větrným rukávem a návěstidlem.

Původní odhad pořízení památníku činil 1,2 milionu korun, kvůli jeho komplikované instalaci se však cena později zvýšila na 2,7 milionu korun. Sloup by se totiž musel zakotvit až do skalního podloží, které je v hloubce dvanácti metrů.

Situaci navíc komplikuje současná nákladná úprava třídy Míru, na niž město získalo evropskou dotaci. „V tuto chvíli je třeba už jasné, že k ukotvení onoho pamětního sloupu by musela na třídu Míru najet technika, s jejíž hmotností nově položená dlažba nepočítá," nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát.

Město vydalo za odměny vítězům architektonické soutěže, porotcům, výstavu a katalog 425 300 korun. Za projektovou dokumentaci vítězného návrhu radnice zaplatila 370 tisíc korun.

Vítězný návrh památníku Jana Kašpara vzbudil v Pardubicích značnou vlnu nevole. Petici proti tomuto návrhu v prosinci minulého roku podepsalo přibližně 1 200 lidí, odpůrci se snažili docílit toho, aby vítězný stožár nahradil druhý návrh v pořadí, realistická socha aviatika.

Autoři petice upozorňovali na údajné nedostatky vítězné studie. Dostatečně podle nich nevystihuje Kašpara ani jeho úspěchy. Větrný rukáv v době aviatikových letů ještě totiž neexistoval.

Popírá genius loci

Stožár odmítl i Kašparův jediný životopisec Pavel Sviták, postavil se proti němu i historik Jiří Kotyk, předseda Společnosti Jana Kašpara v Pardubicích.

„Domnívám se, že vítězný návrh architekta Petra Pinkase popírá genius loci, tedy místo u bývalé Veselky. U objektu Magnum by přibyl jen další stožár o výšce 37 metrů, zbytečně opatřený nápisem Jan Kašpar. Navrhovaná socha aviatika kráčejícího po časové ose svého vlastního života naopak přesně respektuje historickou realitu," poznamenal v otevřeném dopisu Jiří Kotyk. Autor vítězného návrhu s těmito připomínkami nesouhlasil.

Desítky návrhů

„Názory, že památník neukazuje na osobnost Jana Kašpara nebo fakt, že větrné rukávy neexistovaly v době Kašparova letu, se mi zdají bezpředmětné a jsem rád, že tak to viděla i komise, která návrh vybrala z desítek dalších jako nejlepší," poznamenal tehdy Petr Pinkas.