Alespoň to při posledním letošním jednání zastupitelstva tvrdil náměstek pardubické primátorky Michal Koláček (Sdružení pro Pardubice – na snímku).

Náhradní bydlení

„Jeden z účastníků úspěšně napadal územní řízení na stavbu severovýchodního obchvatu. Jeho pozemek by v podstatě nebylo možné vyvlastnit, protože neleží přímo na trase obchvatu, ale bude velmi výrazně tímto projektem dotčen," nastínil náměstek pardubické primátorky.

„Jde o rodinný dům, který je velmi problematické chránit nějakým technickým opatřením před hlukem. Je jasné, že ten určitě obchvat vyvolá," poznamenal Michal Koláček.
„Proto jsme se s majitelem objektu dohodli na podmínkách, za kterých je ochoten své námitky stáhnout,"  vysvětlil náměstek primátorky, podle něhož je součástí dohody i finanční kompenzace na pořízení náhradního bydlení.
„Dohoda obsahuje rovněž harmonogram jednotlivých kroků. Ten je vázaný na dílčí platby tak, aby obě strany měly určitou míru jistoty při postupném naplňování této dohody," dodal Michal Koláček.
Ten věří, že se touto dohodou přiblíží realizace jedné z nejdůležitějších dopravních staveb pro Pardubice.

Toho potěšilo, že zastupitelé při svém posledním letošním zasedání odsouhlasili také návrh kupní smlouvy se společností APAG.
„Ta dosud působí v Černé za Bory v areálu bývalé TMS. Stávající prostory nestačí rozvoji firmy, a tak projevila zájem investovat v naší průmyslové zóně," poznamenal náměstek primátorky.
„V současné době tato společnost zaměstnává odhadem kolem 100 až 150 pracovníků. Pokud by nenašla v Pardubicích odpovídající prostory, byla připravena přesunout svou investici jinam. Tomu jsme chtěli zabránit," nechal se slyšet Michal Koláček.
„Jednou z nejdůležitějších podmínek smlouvy bude, že prodej pozemku bude možný už po nabití právní moci územního rozhodnutí. Standardně prodáváme pozemky až po kolaudaci. Výhodou tohoto kroku je, že získáme finanční prostředky za prodej těchto pozemků dříve. Pokud firma nezíská územní rozhodnutí nebo nezahájí stavbu, máme právo zpětného odkupu za stejnou cenu, za jakou jsme pozemek prodali," zdůraznil náměstek primátorky.
„Podobný ochranný mechanismus jsme použili i u společností, které se usídlily v průmyslové zóně," doplnil Michal Koláček.

Mizivé zatížení

Firma chce zahájit výstavbu co možná nejdříve. „Proto už byla celá záležitost projednána s příslušným městským obvodem. Ten nemá výraznějších připomínek už proto, že dojde jen k velmi nízkému zatížení dopravy. Prakticky se téměř neprojeví. Předpokládá se pohyb jednoho nákladního automobilu za den," uklidňoval zastupitele náměstek pardubické primátorky.