Budoucnost výletní lodi Arnošt z Pardubic je ohrožena. Dopravní podnik města Pardubic (DPmP), jemuž byl nabídnut odkup části akcií Pardubické plavební, která zajišťuje rekreační dopravu po řece Labi včetně výletní lodě Arnošt z Pardubic, v pondělí tento krok neposvětil.

Co s lodí bude?

„Představenstvo neodsouhlasilo záměr odkoupit akcie,“ uvedla mluvčí DPmP Petra Brunová. „Rozhodnutí představenstva dopravního podniku mě překvapilo. Myslel jsem, že celou věc chápou a chtějí pomoci loď zachovat,“ prohlásil Jiří Kovář, předseda představenstva společnosti Pardubická plavební.

„Otázka lodi Arnošt vyvolá zcela určitě diskuzi v zastupitelstvu. To se musí rozhodnout, zda loď zachrání nebo to nechá na akcionářích,“ uvedl náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.

„Můj osobní názor je takový, že parník již k Pardubicím patří a měli bychom se pokusit nalézt řešení, které mu pomůže,“ podotkl Krejčíř.
„V případě, že město vyjádří souhlas s dalším provozováním lodě, je DPmP připraven celou záležitost znovu projednat,“ poznamenal ředitel DPmP Tomáš Pelikán.

Jak to s lodí nakonec bude, však v tuto chvíli nikdo nedokáže zcela určitě říct. „O parníku by mělo jednat zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. Uvidíme, jak jednání dopadne. Každý má na to zatím jiný názor,“ dodal Kovář.

Loď, jejíž provozovatel podle Jiřího Kováře dlouhodobě neplní své závazky, nutně potřebuje rekonstrukci.
„Proto ji zřejmě budeme muset prodat. Pokud se nedohodneme přímo v Pardubicích, bude nezbytné se zachovat tržně. Proto pochopitelně připadá v úvahu i prodej lodi do jiného města,“ uzavřel Jiří Kovář.

Monika Suchá