„Tak tohle si dovolí jen u nás, takovou, s odpuštěním prasárnu,“ komentují hromadné kácení stromů u hypermarketu OBI čtenáři internetových stránek Pardubického deníku.

„Ke kácení byly povoleny z velké části dřeviny náletové, nekvalitní nebo dožilé a narušené vichřicemi. Přesazení lip bylo nutné provést nyní, v období vegetačního klidu, kdy je největší šance na jejich opětné ujmutí,“ uvádí vedoucí stavebního úřadu prvního pardubického městského obvodu Lenka Tobolková.

Co říká znalec?

„Šlo o topoly na hranici, z větší části dokonce za hranicí životnosti. Ostatní dřeviny v přední části prostoru byly náletové a jejich sadovnická hodnota byla velmi nízká. Navíc v celém prostoru již v předchozích letech probíhaly přípravné stavební práce a byl tu patrný pohyb těžké mechanizace. Některé dřeviny (včetně topolů) měly obnažené kořeny nebo byly předchozí činností silně poškozeny. Několik dřevin bylo navíc v době hodnocení zcela suchých,“ sděluje znalec v oboru ochrana přírody Vladimír Faltys.

„O tom, že celý prostor od vlečky k lihovaru až k Labi bude zastavěn, se vědělo již dávno před výstavbou Hypernovy. Na tomto pozemku za dnešním OBI měla stát benzinová pumpa, pak nějaký stavební podnik. Dnes je jasné, že tu bude velkoprodejna nábytku,“ říká Vladimír Faltys.

Jeho slova v podstatě potvrzuje i vedoucí stavebního úřadu prvního městského obvodu. „Vzhledem k již umístěným nákupním centrům Hypernova a OBI a probíhajícímu územnímu řízení pro umístění dalších supermarketů pod čerpací stanicí Hypernova se od počátku uvažovalo s využitím pozemku vedle OBI pro prodej nábytku. Konkrétní stavebník však znám není, zatím jeho funkci plní vlastník pozemku – společnost Unimex Group,“ sděluje Lenka Tobolková a dodává, že v platném Územním plánu města Pardubic není konkrétní druh služeb na tomto místě určen!

„V žádném předpisu či zákoně není stavebníkovi uložena povinnost provést kácení před zahájením prací nebo před vydáním územního rozhodnutí. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky nenařizují přípravu staveniště v těsné časové návaznosti na stavbu,“ pokračuje vedoucí stavebního úřadu prvního městského obvodu, podle níž je kácení zeleně podmínkou pro přípravu pozemku. „Naopak jsem přesvědčena o tom, že zamítnout povolení ke kácení by bylo nesprávným úředním postupem, pokud žadatel splnil všechny zákonné podmínky. Jinak by mohl oprávněně požadovat náhradu škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci,“ uzavírá Lenka Tobolková.

Pro úplnost předkládáme čtenářům i tři vyjádření, která nám byly zaslány:

Vyjádření stavebního úřadu

Reakce starostky ÚMO 1 Hany Tomanové

Stanovisko Vladimíra Faltyse, znalce v oboru ochrany přírody

A co říkáte kácení stromů u OBI a sporům mezi radnicí a obvodem vy, čtenáři? Rozumíte úřednímu postupu? Bylo skutečně nutné kácet stromy, i když úředníci přiznávají, že investor budoucí stavby dosud vlasntě ani není znám? Souhlasíte s hodnocením stromů jako přestárlých a nepotřebných?