Na posledním společném jednání rad Pardubic a Hradce Králové zaznělo nové téma. Tím je spolupráce obou velkých východočeských měst v oblasti sportovišť.

Do půl roku by měl být vypracován generel sportovní vybavenosti, který má magistrátům odpovědět na otázku, do jakých sportovišť jako prvních investovat a kde naopak počkat, protože se nacházejí u souseda vzdáleného pouhých dvacet kilometrů.

Podklady pro plán

Podle náměstka pardubického primátora Alexandra Krejčíře má generel, jehož vypracování vyjde zhruba na šest set tisíc korun, posoudit stávající vybavenost sportovními zařízeními a zjistit, jaká do budoucna města opravdu potřebují.

„Ve sportovních činnostech – od zájmových, rekreačních až po vrcholovou nám generel řekne, jestli máme deficit, nebo přebytek ploch vhodných pro sporty. Myslím si, že vrcholové sporty jsou pokryty dostatečně a že deficit je v rekreačních a zájmových aktivitách,“ odhaduje výsledek připravovaného dokumentu Alexandr Krejčíř. „Ale budeme tak mít podklad, o který se budeme moci opřít při dalších jednáních, třeba se sportovními organizacemi. A samozřejmě sportovní generel bude sloužit určitě jako podklad pro zpracování nového územního plánu, který musíme začít připravovat.“

Nápad společného generelu vzešel z Pardubic, které jej nabídly vedení Hradce Králové. Důvodem je blízkost měst, která již někdo považuje téměř za souměstí. „Dvacet kilometrů se nám jeví jako vzdálenost, která se překoná velice rychle a snadno. Je možné, že některá sportovní zařízení jsou svým rozsahem jakoby regionální. Třeba náš skatepark je určitě špičkové zařízení v celé republice a možná že je zbytečné, aby se tím Hradec zabýval. A opačně,“ dává příklad Alexandr Krejčíř.