Pardubický kraj připravuje program zaměřený na děti ve věku od 9 do 14 let, které jsou v péči kurátora, převážně z důvodu rizikového chování, rizikovosti prostředí, v němž žijí či se pohybují, páchání přestupků či nařízeného výchovného opatření.

„Jedná se o děti, které ještě trestnou činnost nepáchají, ale z vývoje jejich chování, osobnostních předpokladů a výchovného prostředí se dá předpokládat, že pokud by se s nimi nepracovalo, jejich chování k trestné činnosti dospěje,“ vysvětlila vedoucí odboru sociální věcí Helena Zahálková.

Odborníci budou s dětmi pracovat po dobu tří měsíců a ve skupinách maximálně po osmi. Budou rozebírat individuální příčiny rizikového chování a jeho následky, například nezájem rodičů, vědomí vlastní role a vlastní hodnoty, práce s vlastní agresí, zvládání zátěžových situací, zdravé fungování ve společnosti a další témata.

Programy budou vedeny zážitkovou formou, aby dětem vykreslily situace a nabídly možné reakce na ně.

„Po získání dotace musí kraj vysoutěžit externího odborníka, který bude spolupracovat s odděleními sociální právní ochrany dětí. Náklady projektu, na kterých se kraj bude podílet šestnácti procenty, činí necelých půl milionu korun a umožní účast 50 až 60 dětem,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Kraj připravuje také projekt, který připraví zástupcům škol a obcí pět kurzů zaměřených na ochranu takzvaných měkkých cílů, jakými jsou například veřejné budovy a prostranství, školská, zdravotnická či sociální zařízení a další objekty. (las)