Fakulta filozofická přivítá budoucí vysokoškoláky v úterý od 14 hodin (nový výukový areál Polabiny – budova EB). Dopravní fakultu Jana Pernera si mohou zájemci prohlédnout ve středu od 9 hodin a chemicko-technologickou fakultu tentýž den od 10.30 hodin.

„Studenti mají možnost seznámit se s obory, studijními programy a specializacemi, získat informace o přijímacích zkouškách a prohlédnout si univerzitní kampus, menzu, vysokoškolské koleje, univerzitní knihovnu nebo speciální laboratoře,“ uvedla Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.
Dosavadní dny otevřených dveří byly úspěšné. Například učebnami ekonomicko-správní fakulty prošla podle odhadů během jednoho dne více než stovka lidí. Fakulta letos nabízí zcela nové obory, například pro zájemce o počítačovou grafiku.

„Otevíráme studijní program Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia v praxi, který by mohl oslovit studenty se zájmem o počítačovou grafiku, digitální fotografii a videa například v oblasti reklamy. Ti, kteří nechtějí tolik čas trávit v lavicích a chtějí znalosti získávat praktickou cestou, se mohli seznámit se studijním programem Hospodářská politika a veřejná správa se zaměřením na obchodní inspekci,“ uvedla děkanka fakulty Romana Provazníková.