V pátek třicítka studentů zakončí kurz zkouškou. „Na úvod vezmeme studenty do pardubického aquacentra, kde budou trénovat ponory. Kromě toho se zde naučí i technikám obrany plavčíka-záchranáře i výcvik techniky ovládání plavidel na naší loděnici," řekl k programu kurzu vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec.

Ve středu se pak dvě skupiny studentů přesunou do terénu, do asi 30 kilometrů vzdálené oblasti na lom Leštinka na Chrudimsku, kde budou trénovat zkušební ponory na volné vodě. Seznámí se také s technikami uzlování a vyzkouší si navigaci a chování v krizové situaci pod vodou. Třetí skupina odjede do nedalekých Tuněchod, odkud budou sjíždět řeku Chrudimku až do Pardubic. Ve čtvrtek se skupiny vymění.

„Trénink přímo v terénu je pro výcvik studentů zásadní. Na konkrétních modelových situacích se učí, jak reagovat a postupovat zejména při řešení krizových a vypjatých situacích. Orientace v terénu či dostatečný teoretický základ jsou přitom nezbytné. Studenty tak proto učíme nejen diagnostiku potápěčských nehod, ale i fyzikální a fyziologické aspekty potápění a samozřejmě praxi. Během výcviku si vše zkouší na vlastní kůži, takže by je následně při skutečném zásahu ve vodě nemělo nic překvapit ani vyvést z míry," uvedl Němec.

Na konci týdenního intenzitního kurzu pak studenti nově nabyté znalosti a dovednosti prokážou absolvováním testů i při praktické zkoušce. Kromě kurzu potápění absolvují studenti Fakulty zdravotnických studií, kteří studují na zdravotnického záchranáře, ještě další výcvikové tréninky.

Musí projít úvodním kurzem první pomoci, kurzem záchrany na horách v letním a zimním období. Dále procházejí kurzem řidičských a navigačních dovedností s cílem ověřit schopnosti orientace v městské zástavbě a vyzkoušet si řízení dodávky. Poslední kurz zařazený do praxe studentů je nazvaný Operační řízení a vrcholí nácvikem zvládnutí hromadného neštěstí.

„Najít uplatnění pro takto vzdělané a připravené záchranáře není obtížné. Místo mívají jisté již na konci studia a své uplatnění najdou mimo výjezdových stanic zdravotnické záchranné služby také v nemocnici na oddělení urgentního příjmu a anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Každý rok končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce kolem 30 studentů," řekl Jan Pospíchal z Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.