Tématem schůzky byla především výměna názorů, zkušeností i myšlenek. Obě strany se shodly na potřebě dalšího rozvíjení česko-německých vztahů na všech možných úrovních.


„Žijeme jako národy vedle sebe tisíc let. Ne vždy byly naše vztahy bezproblémové, ale měli bychom se oprostit od minulosti a pak můžeme úspěšně spolupracovat,“ řekl na schůzce vicehejtman Roman Línek. S poslancem Hofbauerem diskutovali nové plánovací období EU a schopnosti Pardubického kraje plnit Lisabonskou strategii.


„Tato strategie se zaměřuje na vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti, s čímž mají podle pana poslance Němci problém. V Pardubickém kraji chceme myšlenku strategie naplnit např. projektem TechnoParku, se kterým se mimo jiné tady v Berlíně prezentujeme,“ řekl Línek. TechnoPark Pardubice je inovační centrum, které propojuje výzkum, nové technologie a podnikání. Podílejí se na něm Pardubický kraj, Univerzita Pardubice i soukromý sektor.


Druhým tématem, na kterém se obě strany shodly, je otázka dopravy. Bez kvalitního dopravního spojení nelze vztahy obchodní ani kulturní či turistické rozvíjet.


"S tímto faktem souhlasím. I pro cestovní ruch je kvalitní dopravní síť nezbytná, protože celých 47% návštěvníků v Pardubickém kraji tvoří právě turisté z Německa,“ dodal radní pro cestovní ruch Miloslav Macela. Náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman se pak zajímal o dopravní koncepci. Poslanec Hofbauer mu přiblížil novou myšlenku zaměřenou na vznik logistických center, které by měly zamezit pohybu bez náklady a měly by se pokusit zastavit „zahušťování“ dopravy.


„Pan Hofbauer také zmínil plány se splavněním vodních cest, o kterých teď diskutují. Pro mne je potěšitelné zjištění, že i v Německu se myšlenkou říční dopravy zabývají,“ dodal Ivo Toman.

Po prohlídce objektu Říšského sněmu se delegace přesunula do budovy zastoupení spolkové země Badensko-Würtemberska v Berlíně, kde v podvečer začíná prezentace evropských partnerských regionů Pardubického kraje. Pozvání na tento večer zakončený vystoupením hudebních těles ze všech zúčastněných regionů přijalo na 400 obchodníků, politiků i rodáků.