„Z toho je osm usnesení vlád, které se splavněním do Pardubic počítají,“ kroutí nechápavě hlavou Roman Línek, který na úterý svolal mimořádnou tiskovou konferenci Pardubického kraje s cílem, aby se projekt Přístavu Pardubice nezavrhl. Podpořili jej ve stejném duchu i zástupci Pardubic a Přelouče.
„Bylo by trestuhodné, kdyby se na základě jednoho rozhodnutí skácelo dílo, které se připravovalo desetiletí,“ dodal Línek s tím, že záležitost kanálu a splavnění do Pardubic se dostane 3. května na jednání krajských zastupitelů. Očekává, že zastupitelstvo vydá usnesení, které bude následně putovat k nejvyšším představitelům České republiky.

„Mám pocit křivdy, nerozumím tomu,“ říká náměstek hejtmana Ivo Toman, do jehož působnosti spadá oblast dopravy, na změnu postoje ministerstva životního prostředí. Tvrdí, že otázka chráněného motýla modráska, který žije v lokalitě zčásti dotčené plánovaným kanálem, je pouze zástupným problémem. „Myslím si, že pan ministr chtěl vyjít vstříc svým příznivců, svým voličům. Takhle se to ale dělat nedá,“ míní Ivo Toman na adresu Martina Bursíka. Podle představitelů Pardubického kraje podporuje vznik přístavu a dokončení splavnění Labe i všech deset poslanců, kteří zastupují kraj v parlamentu.