„Přihlášení projektu je začátkem možného úspěchu," vybízí neziskovky Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. V minulém roce se v Pardubicích přihlásilo 24 projektů, v Chrudimi 15.

Letos se očekávají podobná čísla. Z hlasování veřejnosti a donátorů pak vzejdou finalisté, kteří budou své projekty prezentovat 7. června v Pardubicích a 21. června v Chrudimi. Hlásit do Burzy filantropie se mohou do konce března.

Smyslem Burzy filantropie je setkání neziskových organizací se zástupci firem a veřejné správy, kteří jsou na burze v roli donátorů. Neziskovky prezentují své veřejně prospěšné projekty a donátoři jsou připraveni je podpořit finančními, materiálními nebo jinými dary.

Správně sepsat a prezentovat projekt zájemcům může pomoci přípravný seminář, který pořádá KONEP 24. února.

V loňském roce byla Burza filantropie oceněna v mezinárodní soutěži SoziaMarie jako třetí nejlepší sociální inovace.