„Stavebníci zkolaudovali do konce června v celém kraji 679 bytů, zatímco vloni jich bylo 463,“ praví zpráva pardubické pobočky Českého statistického úřadu (ČSÚ). „V okrese bylo dokončeno 356 bytů – 196 v rodinných domech a 133 v bytových. Zbytek (26) tvořily nástavby a přístavby,“ uvádí zpráva statistiků.

V Pardubicích vznikají hlavně bytové domy. O parcely pro výstavbu rodinných domů se zajímají lidé zejména v blízkosti krajského města.

„Naopak méně bytů začaly stavební firmy v pololetí stavět. Zatímco v tom loňském v kraji zahájily stavbu 1120 bytových jednotek, letos jich bylo o 230 méně. Mezi nimi převažovaly rodinné domy,“ konstatuje zpráva ČSÚ.

V zahájené výstavbě vedl okres Pardubice. Podle stavebních povolení tu má vyrůst dalších 391 bytů.

V Pardubicích jde například o bytový dům v Milheimově ulici. Nedaleko mostu Kpt. Bartoše se začíná budovat komplex bytových domů Labský palouk. Nové sídliště má vzniknout v Trnové.