Pardubice/ Marie Málková, bývalá krajská radní za ODS, která měla na starost oblast školství, se pustila do kritiky nynějšího vedení. Podle jejích slov se sociální demokraté chlubí, jak šetří. Ona si ale klade otázku, kolik ČSSD promrhá.

Bývalá radní Málková napadla hejtmanství za personální obsazení odboru školství. Podle jejího tvrzení nový vedoucí tohoto odboru Ladislav Forman přistupuje ke vzdělávání učitelů po svém a velice svérázně. „Pan Forman je zaměstnancem několika soukromých vzdělávacích organizací, přivydělává si jako školitel ekonomických a pedagogických pracovníků. Své přednáškové činnosti se nevzdal ani poté, co nastoupil na krajský úřad,“ kritizuje Marie Málková.

„Ponechme stranou, zda jde nebo nejde o střet zájmů, i když já ho v tomto případě jednoznačně vidím. Většina školení, na kterých vedoucí odboru školství přednáší jako zaměstnanec soukromých agentur, probíhá v dopoledních hodinách. Ing. Forman v této činnosti pokračoval i v době, kdy byl na Krajském úřadu Pardubického kraje ve zkušební době a kdy dle platné legislativy neměl nárok na čerpání dovolené.

Je tedy patrné, že byl placen z veřejných prostředků za své soukromé výdělečné aktivity. Tento bezprecedentní přístup managementu odboru školství je ukázkou plýtvání peněz jak z krajských rozpočtů a rozpočtů škol, tak peněz daňových poplatníků, což není rozhodně dobrým signálem pro nejširší veřejnost, navíc v době krize je to výsměch všem slušným lidem. Vedení kraje zveřejňuje v tisku údaje o tom, kolik peněz ušetřilo. O tom, kolik peněz promrhá, však mlčí,“ dodává Málková (na snímku), která je stále členkou Zastupitelstva Pardubického kraje.

V reakci na Marii Málkovou vedení kraje uvedlo, že Ladislav Forman byl jmenován do funkce vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje s účinností od 1. února 2009.

„Od počátku tohoto období až dosud realizoval Ing. Forman lektorskou činnost celkem v osmi případech; z toho pouze ve čtyřech případech převážně v dopoledních hodinách (denní rozsah výuky pět hodin); ostatní po pracovní době. Volno, které zasahovalo do pracovní doby, bylo ošetřeno čerpáním náhradního volna,“ podotýká Jaroslav Folprecht, ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje.

„Pro celkové dokreslení situace je vhodné uvést, že podle zákona o úřednících může zaměstnanec vykonávat pedagogickou činnost bez písemného souhlasu územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán,“ uzavírá ředitel pardubického krajského úřadu.