Od 18 hodin vystoupí v hudebním sále Magistrátu města Pardubic za klavírního doprovodu Euniky Pechánkové a kontrabasisty Jana Hrubeše. Pod vedením sbormistryně Ivy Bednářové zazní premiérově nastudovaný s vánoční tématikou. Týden nato vystoupí sbor Carmina spolu s dalšími sbory tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy domovské Základní školy Prodloužená ve čtvrtek 14. prosince na dvou vánočních koncertech pro veřejnost v aule univerzity na Stavařově od 17 a 19 hodin.

Den na to pak bude Carmina účinkovat na zahajovacím koncertu Pardubických Vánoc v centru Ideon. Na 21. prosince sbor s radostí přijal pozvání do Domova pro seniory na Dubině, aby zpříjemnil vrcholící adventní čas jeho obyvatelům.