1865 věnovalo obecní zastupitelstvo v Přelouči 300 zlatých na stavbu ND v Praze
1873 se narodil univ. prof. dr. Emanuel Rádl, český filozof, 1899-1902 profesor na pardubické reálce
1887 se narodil ve Slepoticích Václav Krejza, hudební pedagog a skladatel, jeden ze zakladatelů Východočeské hudební školy v Pardubicích
1889 se narodil plk. Ing. Josef Klicpera, od května 1945 velitel železničního pluku v Pardubicích
1893 se narodil známý pardubický hodinář Jaroslav Hylmar
1902 zemřela Božena Jahnová, pianistka, od r. 1870 majitelka „Ústavu k vyučování hudbě a francouzskému jazyku“ v Pardubicích
1908 se narodil dr. Jan Beneš, od 1938 komisař politické správy OkÚ Pardubice
1908 zemřel Jiří Kristian Lobkowicz, nejvyšší maršálek Českého království, čestný občan Pardubic a Přelouče
1914 se narodil herec Jaroslav Nekolný, 1950-63 člen souboru VČD v Pardubicích
1919 se narodil Bohuslav Rejda, pardubický hokejista, 1957-58 trenér národního mužstva, posléze trenér Servette Ženeva a HC Bolzano; 1922 se narodil Ing. Josef Arient, DrSc., 1952-70 ředitel Výzkumného ústavu organických syntéz v Pardubicích
1926 zemřel pardubický rodák Viktor Podolský, akad. malíř a fotograf v Praze
1936 zemřel v Pardubicích František Červenka, sladovník pivovaru v Praze
1938 zemřel v Pardubicích František Zelinka, čestný občan a dlouholetý starosta Mikulovic
1942 se narodila v Hor. Jelení herečka Jiřina Jelenská, 1998-2007 členka Východočeského divadla v Pardubicích
1949 se narodil v Krnově prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc., děkan Fakulty chemicko technologické UPa
1952 se narodil Ing. Jan Kislinger, náměstek primátora města Pardubic
1978 se narodil v Pardubicích Petr Sýkora, pardubický hokejista a český reprezentant
1987 byl komplex vodní elektrárny v Přeloučí zařazen mezi technické památky
2007 zemřela herečka Věra Galatíková, 1962-67 členka VČD, nositelka Medaile města Pardubic