Pro rubriku U nás doma jsme ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka připravili seriál příběhů neziskových organizací z Pardubického kraje, kterým Burza filantropie již pomohla. Jednou z nich je Celiaklub.

Tento klub pro všechny, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni vyloučit lepek ze své stravy, vznikl v Pardubicích před rokem. Řeší problémy a potřeby dětí i dospělých a pokrývá nejen oblast Pardubic, ale i celých východních Čech. „Důvodem jeho založení byla snaha o koncepční řešení různých problémů, se kterými se člověk s bezlepkovou dietou potýká. Například stravování ve školních jídelnách, získání důvěryhodných informací k danému onemocnění a podobně. Klub je ale zároveň i platformou pro setkávání a výměnu zkušeností, třeba v oblasti bezlepkových surovin a vaření,“ uvedla předsedkyně spolku Petra Srdínková.

„Když jsme zjistili, že v Pardubicích existuje organizace KONEP, která nám může pomoci sehnat tolik potřebné finanční prostředky pro rozjezd našich činností, neváhali jsme a podali žádost do Burzy filantropie, která se uskutečnila v červnu 2018,“ popsala předsedkyně Celiaklubu Východní Čechy. Přestože se jednalo o první zkušenost organizace s tímto typem akce, podařilo se klubu připravit prezentaci, která zaujala, a klub získal finanční dary ve výši přesahující 50 tisíc korun. „Za tuto částku a s dalším příspěvkem od města Pardubice jsme financovali koupi stánku, pultu a banneru věcí, které nám velmi pomohly realizovat to, co patří k nejdůležitějším cílům každého nově vzniklého subjektu propagaci naší činnosti a budování komunity. Kromě toho jsme díky daru získali nové webové stránky a profesionálně zpracované propagační materiály k námi pořádaným akcím první přehlídce bezlepkových potravin v Pardubicích, kurzu pečení bezlepkového cukroví a bezlepkové mikulášské nadílce,“ přiblížila Petra Srdínková. „Jsme moc rádi, že se všechny uvedené akce vydařily, byly hojně navštěvované a pozitivně hodnocené. Nutno říci, že tento typ akcí v Pardubicích dosud zcela chyběl. Odměnou za naše úsilí a energii při přípravě akcí byla především radost děti, které mohly na našich akcích ochutnat úplně vše a na mikulášské nadílce si ozdobily bezlepkové perníčky, které mohly poté bez obav sníst,“ dodala. Díky Burze filantropie klub získal nejen finanční prostředky, ale i nové kontakty a inspiraci. „I v budoucnu bychom se chtěli znovu zúčastnit a pokusit se získat finance nejen na akce, ale i na další důležitou součást naší práce, což je poradenství a řešení dietního stravování ve školách,“ doplnila předsedkyně Celiaklubu Východní Čechy, který je pobočným spolkem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice.

Ilustrační foto.
Statistici se ptají na příjmy i na zdraví. V kraji zazvoní u více než 500 dveří