Když se dobrovolný dopisovatel novin dostane mezi dobrovolné poskytovatele péče potřebným, musí mít zákonitě nádherný pocit. Dobrý pocit z toho, že stále mezi námi jsou lidé, kterým nejde o osobní prospěch, finanční ohodnocení, ale dělají věci především pro radost druhých. Ve středu 22. 5. 2024 se v nových společenských prostorách Informačního centra Malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové konalo vyhodnocení ankety o cenu Křesadlo 2023.

Již šestým rokem ALHELP z. s. Hradec Králové zorganizoval tuto anketu, do které mohli být nominování dobrovolníci z regionu zahrnujícího bývalý Vč. kraj, kteří ochotně, s láskou a nadšeně pomáhají druhým. Jak řekl v úvodu akce předseda výboru spolku Ing. Jaromír Lán, Dis. MBA, dobrovolníků přibývá, v letošním roce narostl výrazně počet nominovaných, rozšířilo se věkové spektrum dobrovolníků od 18 do 81 let, narostl i počet hlasujících a dokonce i počet mužských dobrovolníků.

Dopravu v Pardubicích až do podzimu příštího roku ovlivní dlouho plánovaná oprava klíčového mostu pře Labe.
Nervy řidičů v příštích měsících prověří oprava pardubického Wonkova mostu

Slavnostní akci moderoval Miroslav Vaňura, scénárista, režisér a moderátor, který je například autorem cyklů o práci policie, hasičů a záchranářů a realizoval úspěšný týdeník 112 – V ohrožení života. Symbolické ceny pěti oceněným finalistům předali ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice Mgr. Jiří Kánský společně s kolegyní, legendou, která pracuje v Českého rozhlasu Hradec Králové již od roku 1985, stále vitální a sympatickou paní Ladou Klokočníkovou, původně redaktorka zpravodajství, později moderátorka a autorka publicistických pořadů, která dále pracovala jako šéfredaktorka a vedoucí programu regionální stanice. Finalisté byli pečlivě a zodpovědně vybráni, když jediným kritériem nebyl jen obdržený počet hlasů. Krásný večer zpestřil několika písněmi pan Vaňura ml.

Akce byla zakončena rautem, který pro zúčastněné připravily sponzorské firmy, všichni zúčastnění našli společnou řeč a měli si ihned co říci. Poté pro zájemce proběhla ještě zajímavá, komentovaná prohlídka výrobního srdce historické vodní elektrárny. Pokud chcete znát krátké příběhy oceněných, čtěte dál působivá hodnocení, která zaslali do ankety jejich navrhovatelé.

Lukáš Beneš (21 let, z oceněných nejmladší)

Příběh dobrovolníka Lukáše Beneše se začal psát v roce 2022. Tehdy se začal po vzoru svého otce zajímat o pomůcky, které usnadňují život hendikepovaných. Tím se dostal do kontaktu s lidmi, kteří potřebují radu a vlídné slovo. Komunikuje s hendikepovanými a ukazuje jim cestu, kterou je možno jít navzdory jejich postižení. Jeho nadšení, znalosti a obětavost pomohli již mnohým pacientům napříč generacemi. Poděkování patří panu Lukáši Benešovi za jeho trpělivou práci v rámci dobrovolnictví. Jeho úsilí ocení především ti, kteří pomoc potřebují.

MgA. Noema Erba Hostettler (pozn. u děvčat nad 25 let nebudu věk prozrazovat, snad se nebudete zlobit)

Příběh dobrovolnice Noemy Hostettler započal v roce 2022, kdy se účastnila Tříkrálové sbírky jako koledník. Zájem o dobrovolnictví brzy přerostl do oblasti pomoci a péče o seniory. Paní Noema není pouze talentovanou umělkyní, ale také výjimečným dobrovolníkem, který se stal nezbytnou součástí dobrovolnického centra. Svojí energii a péči uplatňuje v životě osamělého seniora italské národnosti, pana Vittoria, klienta služeb Oblastní charity Chrudim. Pan Vittorio mimo jiné čelí výzvě v podobě jazykové bariéry, což mu komplikuje komunikaci a zanechává ho v pocitu osamocení. Noema je, díky svým znalostem italštiny, významným přínosem při překonávání této jazykové propasti. Její schopnost komunikovat s panem Vittoriem nejen umožňuje porozumění jeho potřebám, ale také vytváří prostor pro hlubší pohled na jeho každodenní život, zajišťuje nejen převozy k lékařům, na výlety, ke kadeřnici a na koncerty, kde sama účinkuje, ale také se stala osobním průvodcem a asistentem v mnoha aspektech jeho života: tlumočí potřebné telefonáty a dokumenty, nakupuje, komunikuje s pečovatelkami, a především pravidelně navštěvuje pana Vittoria. Díky její pozornosti a péči se pan Vittorio dostal k odborným lékařům. Jejich chirurgický zákrok navrátil seniorovi zrak na jedno oko, a Noema, osobně tlumočící na žádost lékařů přímo na operačním sále, byla klíčovým spojencem v náročných chvílích zdravotního zákroku. Její aktivity nekončí v nemocničním prostředí a přímou péčí, ale také pana Vittoria seznámila s další italsky hovořící seniorkou, čímž rozšířila jeho sociální kruh a přinesla nové možnosti komunikace a přátelství. Pan Vittorio nyní působí komunikativně, vesele, našel v sobě novou chuť do života, má opět možnost těšit se na nové zážitky. Jako talentovaná zpěvačka a tvář několika benefičních koncertů a sbírky na Donio.cz pro Oblastní charitu Chrudim, přinesla umělecký rozměr do charitativních aktivit, a to zcela bez nároku na honorář. Její vystoupení nejen poskytlo hudební zážitek a radost, ale také pomohlo vybrat částku 144.023 Kč prostřednictvím platformy Donio.cz, a tím získat nezbytné finanční prostředky na dofinancování nového auta pro zdravotní sestřičky domácí hospicové péče. Operní pěvkyni Noemě Hostettler patří dík za její obětavost v rámci dobrovolnictví.

Ing. Tereza Knížek Kudrnová (mj. maminka 3leté holčičky)

Tereza je zapojena do programu Kamarád a věnuje se panu V., osamělému seniorovi, kterého jí vybrali ve spolupráci se sociální pracovnicí Oddělení koncepcí a sociální péče MMHK. Tereza je svému klientovi opravdovým přítelem a oporou v nelehkém období, kdy mu zemřela manželka, na kterou byl fixován. Navštěvuje ho pravidelně 1-2x týdně a bere ho na vycházky, povídají si spolu. U pána tak pracuje na zlepšování fyzické i psychické kondice. Také ho doprovází na hřbitov, na místo odpočinku jeho ženy.

Ing. Jana Schmidtová

Paní Schmidtová je velmi milá dáma, která je velmi vstřícná a ochotná pomoci. Ve FN HK dochází několikrát do měsíce na lůžkové oddělení neurologie. Na oddělení se snaží vyplnit pacientům jejich volný čas, který zde musí strávit. Dokáže pacienty psychicky motivovat, podpořit a je zároveň i výbornou posluchačku jejich strastí a problémů. Pokud je to jen trochu možné, ráda vezme pacienta na procházku po areálu FN. K jejím koníčkům patří zahrada a cestování. Stanislava Zichová (stále čilá seniorka) Paní Stáňa je důležitý „článek“ řetězu Královédvorské Arniky. Obětavě pomáhá našim klientům – vozíčkářům jako doprovod při kulturních akcích, nákupech, při pořádání akcí Arniky vždy připraví dobré pohoštění. Je velmi obětavá, trpělivá, nikdy neodmítne a pohotově i zastoupí. Navíc je i řidička a i ostatním dobrovolníkům umožňuje tak dostat se na místo konání. Vždy s úsměvem a láskou… Co dodat? Záslužná činnost dobrovolníků a taky příjemné zjištění, že dobří lidé stále žijí! Proto si zaslouží, aby se o nich psalo a tudíž i vědělo! A když už jsem tam shodou náhod také byl, pár obrázků i pro vás jsem tam pořídil.