„Zastupitelstvo města v tajném hlasování rozhodlo o udělení tohoto ocenění Evě Pytelové, která v době 2. světové války jako vězenkyně přežila Terezín, Osvětim a další koncentrační tábory. Besedovala o tom ve školách a s veřejností,“ uvedl radní města Václav Vojtěch.

Krátce před předáním ocenění, k němuž mělo dojít během Dnů Holicka, bohužel Eva Pytelová zemřela. Z rukou starosty města Ladislava Effenberka převzala při slavnostech ocenění Marie Poláčková, která je jednou z nejvýraznějších pedagogických osobností Holic a 26 let byla ředitelkou gymnázia.

Třetím oceněným je fotograf Ladislav Formánek, jehož práce šíří povědomí o Holicích.