„Jsem rád, že se s námi Univerzita Pardubice bude podílet na efektivním fungování Centrálních polytechnických dílen a pomůže nám zde vytvořit perfektní zázemí pro žáky a studenty základních a středních škol. Spolupráce s místní univerzitou nám navíc umožní zapojit do výukových programů odborníky z různých fakult, kteří budou rozvíjet potenciál dětí, jejich zájem o technické předměty, a pomůže je udržet v regionu,“ konstatoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Spolupráce s univerzitou by městu měla pomoci rozvíjet CPD hned několika způsoby, nejen prostřednictvím lektorské činnosti, konzultací nad přípravou výukových programů a výběrem dalších vzdělávacích metod, ale také inovacemi v technologickém vybavování, aby byly CPD vždy aktuální a reagovaly na moderní trendy. „Chceme společně nabídnout dětem a žákům možnost objevit vědu a zkusit si bádání na vlastní kůži. Pokud je dokážeme zaujmout už v tomto věku, není třeba se obávat nedostatku zájemců o studium technických oborů nebo ztráty nových vědeckých talentů v našem kraji,“ uvedla prorektorka Univerzity Pardubice Andrea Koblížková. 

Provoz a fungování CPD a zajišťování jejich věcné náplně přitom bude mít na starost spolek Centrálních polytechnických dílen, jehož předsedou se stal náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký. Spolu s městem Pardubice jsou zakládajícími členy Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Nadace pro rozvoj města Pardubic. „Velmi nás těší zájem ze strany zaměstnavatelů z regionu. Město Pardubice v radě spolku vedle manažerky projektu Gisely Kostelecké zastupuje i proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Němec. V příštím roce nás čeká řada úkolů, například oslovování potenciálních členů včetně řemeslníků, truhlářů a dalších profesí, ale i příprava kompletního marketingu nově vzniklé organizace, jsme si vědomi, že klíčem úspěchu budou špičkoví lektoři i odborníci z praxe,“ řekl náměstek Rychtecký, podle jehož slov je společným cílem všech členů nejen probudit zájem o technické a přírodovědné obory už u dětí na základních školách. „Počítáme také s programy na podporu talentovaných žáků a mozků ve výzkumných projektech. Centrální polytechnické dílny budou výjimečné nejmodernějšími technologiemi a vybavením podle projekčních cen za téměř 86 milionů korun s tím, že dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace 21+ by mohla pokrýt až 77 milionů korun,“ řekl náměstek Rychtecký.