Dopoledne budou shosty hovořit vsídle Pardubického kraje o společných tématech pro spolupráci regionů. Ta se týká především kulturní oblasti a také vzdělávacích a vědeckých výměn. Vposlední době se partnerství zaměřuje i na podporu podnikatelského prostředí.
Odpoledne svůj čas hosté stráví vLitomyšli. Připravena je pro ně prohlídka zámku vLitomyšli a také zrekonstruovaného zámeckého pivovaru.
Région Centre je známým krajem vína a zámků na řece Loiře a nachází se jižně od Paříže. Sídlo regionální rady je vhistorickém městě Orléans a zde byla také 27. března 2003 podepsána dohoda o spolupráci sPardubickým krajem.