Služba Centra duševního zdraví (CDZ) v Pardubicích funguje od července 2019. Organizace rozšířila stávající službu a začala poskytovat sociální i zdravotní službu pro nové zájemce. Jedná se především o pacienty, kteří trpí vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie, bipolární porucha či deprese. CDZ se snaží pomáhat žít smysluplný život, udržovat dobrý zdravotní stav a tím se vyhýbat psychiatrickým hospitalizacím. „Nabízíme intenzivnější péči než ambulance a snažíme se tak předcházet nutnosti hospitalizace. Zároveň se snažíme o integraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžného života,“ řekl psychiatr CDZ a ředitel Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar.

Do budoucna by Centrum duševního zdraví mělo být v každém okrese. „V současné době provozuje Péče o duševním zdraví centrum v Pardubicích a Chrudimi. Oblastní charita Polička připravuje vznik centra ve Svitavách, a tak zbývá vyřešit ještě Orlicko,“ konstatoval radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Ten před několika lety také inicioval vznik komise rady kraje pro koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví.