„Cílem toho programu je podporovat a odstraňovat bariéry pro lidi s handikepem ve městě. V letošním roce jsme se rozhodli podpořit investiční dotací ve výši 600 tisíc korun Českou abilympijskou asociaci. Naše dotace bude použita na stavební práce, které bezbariérově propojí stávající budovu Kosatce s novou budovou Kosatec II, kde vznikají nové prostory pro nácvik pracovních dovedností lidí s handicapem, dva tréninkové byty a školící prostor. Tedy aktivit a činností, které umožní lidem s handikepem vrátit se nebo se alespoň přiblížit běžnému životu a učí je samostatnosti,“ objasnil první náměstek primátora pro sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že pořízení objektu Kosatec II a rozšíření služeb pro lidi s handikepem financuje Česká abilympijská asociace z vlastních zdrojů a s výrazným přispěním dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

„Centrum Kosatec, ve kterém asociace sídlí a ve kterém probíhá většina aktivit, je moderní bezbariérové středisko a k jeho slavnostnímu otevření došlo v září 2011. Hlavními činnostmi spolku jsou dvě sociální služby (sociální rehabilitace a osobní asistence), vedlejší činností je sociální podnikání v oblastech gastronomie – máme vlastní pekárnu, výrobnu svačin, kuchyň, kavárnu, zajišťujeme cateringy na porady i oslavy, ale i v dílnách – keramické, šicí, tkalcovské či montážní. Kromě toho poskytujeme zážitkové semináře s lektory se zdravotním handicapem, bezbariérová střediska,“ vyjmenovala aktivity centra Kosatec jeho ředitelka a místopředsedkyně spolku Pavlína Potůčková.

Zastupitelé navíc podpořili 460 tisíci korun chod České abilympijské asociace ale také pardubického TyfloCentra, na jehož provoz schválili dotaci 76 400 korun. TyfloCentrum se ve městě věnuje osobám se zrakovým postižením, přičemž se snaží o začleňování lidí se zrakovým nebo kombinovaným handikepem na území města do společnosti a pracuje s klienty na jejich seberozvoji.

Na základě doporučení komise pro bezbariérovost byla rovněž podpořena činnost a provoz dvou odborných center na mapování a odstraňování bariér ve veřejných budovách, veřejných prostranstvích a dalších připravovaných projektech na území města.