Na náměstí ve čtvrtek vyroste stanové městečko s demonstračními stanovišti. Zde budou své ukázky vědeckého bádání a techniky návštěvníkům zábavnou formou přibližovat týmy akademiků a vysokoškoláků z jednotlivých fakult univerzity.

Ukázky napříč obory

„Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější pokusy. Týmy fakulty chemicko-technologická například předvedou experiment s kapalným dusíkem, barevnou paletu bakterií nebo infračervené paprsky v akci. S fakultou zdravotnických studií se seznámí s modelem srdce a jeho funkcemi a budou si moci vyzkoušet resuscitaci v praxi. Kdo má blíže k dopravě, neměl by vynechat trenažér řízení tiráku a detekci tloušťky laku na plechu auta, která pomůže při zjištění, zda bylo auto přelakováno. Tyto a další ukázky si připravila Dopravní fakulta Jana Pernera,“ popsala Iva Svobodová, koordinátorka vědecko-technického jarmarku z oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

Na dalších stanovištích představí další fakulty zajímavosti ze světa vědy a techniky. Fakulta ekonomicko-správní přenese návštěvníky jarmarku za pomoci dronů do ptačí perspektivy. Dostane se jim vysvětlení, jak drony pracují, a seznámí se s ukázkami leteckých snímků a map jimi pořízenými. Fakulta elektrotechniky a informatiky zase všechny přítomné vtáhne za pomoci virtuální reality do světa fantazie a her.

„S dopravními specialisty si budou moci návštěvníci vyzkoušet práci výpravčího nebo si postavit vlakovou cestu a řídit virtuálně dopravu. Demonstrátoři z fakulty filozofické upozorní na potřebu relaxace a přítomné návštěvníky seznámí s možnostmi využití malířské techniky enkaustiky pro terapii. Z Litomyšle přijede tým fakulty restaurování, aby převedl, jakými technikami se ‚zachraňuje‘ papír,“ dodala Iva Svobodová.

Přidají se i střední školy

K univerzitě se připojuje se svými ukázkami i pět pardubických středních škol - předvedou se v oblastech elektrotechniky, chemie, zdravotnictví, robotiky, fyziky a potravinářství. Na Pernštýnském náměstí nebudou ve čtvrtek chybět ani zástupci Hvězdárny barona Artura Krause s dalekohledem, interaktivní soutěže a výtvarná dílna. Program vědeckého dne nabízí školám i netradiční exkurze do cvičného mlýna střední průmyslové školy potravinářské, komentované procházky po historickém centru města, návštěvy expozic a výstav Východočeského muzea na zámku a exkurzi do Východočeského divadla.