„Cena základního jízdného se od roku 1994 navýšila ze 4 na 16 korun, což odráží také inflaci. Ceny parkovného od spuštění systému placeného stání však ve městě stagnují a nedosahují výše, aby se vyrovnaly cenám jízdenek. Úpravu cen parkovného považujeme za nástroj regulace pardubické dopravy a způsob, jak přesvědčit veřejnost, aby si k cestování po městě zvolila jiný typ dopravy,“ vysvětlil radní Pardubic Petr Kvaš (ODS), který změnu navrhl.
Ceny za hodinu parkování by tak měly vzrůst někde o 100, jinde i o 200 procent. Uvažuje se také o změně v systému parkovacích zón podle hodinových sazeb.

Místo čtyř hodinových sazeb mají být jen tři. „Nyní by byly zóny jen tři a parkovné by bylo 40, 60 a 80 korun na hodinu,“ upřesnil Kvaš. S tím však nesouhlasí jak řidiči, tak opozice.

„Nestojíme o rozšiřování zón ani o zdražování parkování do doby, než budou vyřešeny parkovací domy a uspokojena poptávka po parkovacích místech. Myslím si, že již nyní jsou ceny na samotné hraně únosnosti,“ nechal se slyšet zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Nejvyšší cena, 80 korun, by se měla týkat Pernštýnského náměstí, parkoviště u Grandu a také Pernerova náměstí. „U bývalého bytového domu na Pernerově náměstí již nebude možné parkovat na rezidentní kartu. Druhou změnou je pak zavedení parkovného na parkovišti za čerpací stanicí MOL na Palackého třídě,“ dodal náměstek Kvaš.

Ani Pirátům se rázné celoplošné zdražení příliš nezamlouvá. „Nejprve musí dojít ke zmapování obsazenosti parkovacích míst v jednotlivých ulicích města. Jsme pro zvýšení parkovacího poplatku pouze tam, kde je vysoká poptávka po parkování . Prosazujeme, aby cena byla naopak snížena v lokalitách s obsazeností pod 65 procent kapacity,“ uvedli Piráti na svých stránkách.

S takovýmto nárůstem cen se neztotožnila ani část koalice. „Souhlasíme s tím, že je nutné po 25 letech od zavedení zón placeného parkovacího stání upravit ceny při zohlednění inflace a nárůstu cen jízdenek MHD za tuto dobu. Nesouhlasíme však se zvýšením těchto poplatků za parkování o 100 až 300 procent proti stávajícím cenám a navrhujeme maximální zvýšení poplatku o 100 procent,“ okomentoval návrh radní Vít Ulrych (Koalice pro Pardubice), i on zdůrazňuje potřebu vyhodnotit obsazenost parkovacích míst v jednotlivých ulicích.

Vysoké ceny se přirozeně nelíbí ani řidičům. „Na co si Pardubice hrají? Parkovné v Hradci Králové je na poloviční úrovni než v Pardubicích při současně platných cenách,“ porovnal řidič František Bačkovský na Facebooku ceny v Pardubicích a sousedním krajském městě, kde hodina parkovaní na Velkém náměstí vyjde na 30 korun. V Chrudimi zase řidiči zaplatí za první hodinu 12 korun, za každou další pak už 35.

Ze všech stran je kladen důraz mimo jiné na odchytná parkoviště, na nichž řidiči ponechají svá auta a do centra budou pokračovat hromadnou dopravou. Ani na jejich ceně se politici nemohou shodnout. Návrh uvádí 80 korun za den.
Provozní doba parkovišť zůstává stejná. Nemění se ani cena parkovacích karet pro rezidenty, kterým by právě zmiňované zdražení mělo usnadnit hledání volných parkovacích míst v místě svého bydliště.

Ilustrační foto
Nejlepší chemici se sejdou v Pardubicích