„Proběhlo veřejné projednání, především kvůli občanům, kteří se k tomu mohou vyjádřit. Teď přijde vyhodnocení a doplnění dokumentace EIA. My jsme vyhlásili stavební uzávěru, kterou máme nyní v běhu. Je tam 30 dní na vyjádření veřejnosti a stavební uzávěru máme už projednanou s dotčenými orgány. Nyní čekáme na veřejnost, jakým způsobem se k tomu vyjádří a poté může být stavební uzávěra vyhlášena, schválena zastupitelstvem a budeme mít čtyři roky na to, abychom změnili územní plán tak, aby spalovna v našem katastru nemohla být vystavěna,“ sdělila Deníku starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Dlouholetý boj se spalovnou se odehrává také v Rybitiví:

Pardubice obnovují petici proti spalovně. Momentálně je podpisový arch k dispozici v Turistickém informačním centru Pardubice na třídě Míru a stánek s peticí bude umístěn na Aviatické pouti a festivalu Rock for People v Hradci Králové.
Pardubice bojují za petici. Město se snaží obnovit neplatné hlasy proti spalovně

Spalovna by měla zpracovat 150 tisíc tun odpadu ročně a vzniklé teplo by se využilo pomocí systémem centrálního zásobování teplem do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a jiných měst a obcí.

Referendum proti výstavě spalovny proběhlo již v roce 2006, kdy se i občané Opatovic nad Labem zásadně vyjádřili proti výstavbě. „Referendum bylo dobré v tom ohledu, že se konečně ukázalo, kolik lidí je zásadně proti výstavbě spalovny. Jde zhruba o 900 lidí o které se můžeme opírat,“ řekla pro Českou televizi Lenka Trkalová, organizátorka referenda v Opatovicích nad Labem z roku 2006. Po referendu v Opatovicích nad Labem elektrárna změnila svůj záměr. Rozhodla se postavit spalovnu v jiné části areálu elektrárny a zařadit ji do jiného katastru, katastru Čeperky.

Obec Čeperka se snaží stavební uzávěrou a změnou územního plánu naplnit výsledky z referenda, které proběhlo loni a místní v něm výstavbu spalovny odmítli. Spalovna by měla zpracovat 150 tisíc tun odpadu ročně a vzniklé teplo by se využilo pomocí systémem centrálního zásobování teplem do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a dalších měst a obcí.

Čtyřletý chlapec se sám toulal ulicemi pardubické Dukly.
Čtyřletý chlapec se sám toulal městem. Byl špinavý, hladový, vstupoval před auta

Spalovna by měla zahájit svůj provoz v letech 2028/29, čeká se ale na schválení procesu EIA a územního i stavebního řízení. 

„Abychom mohli splnit závazek EOP a do roku 2030 zcela opustit výrobu energií z uhlí, je nezbytné najít náhradní mix paliv pro zajištění výroby potřebného výkonu,“ uvedla mluvčí elektrárny Hana Počtová. „Větší část stávajícího výkonu se nám podaří nahradit technologií na zemní plyn (cca 70 %). Maximální množství zemního plynu, který je pro EOP v soustavě k dispozici, však nepokryje vše. Zbývající výkon musíme nahradit jinak. Zde je důležitá role doplňkových zdrojů jako je právě ZEVO. Bez doplňkových zdrojů, tedy i bez ZEVO, je zejména dodávka tepla v potřebném množství v ohrožení. Pokud by nedošlo k vybudování ZEVO v katastru Čeperka, budeme zvažovat další alternativy, mezi které patří i možná jiná lokalita. Naší hlavní prioritou zůstává zajištění dodávek tepla našim odběratelům za přijatelnou cenu. Ta však může být v případě nemožnosti vybudování ZEVO v katastru obce Čeperka ohrožena,“ uvedla.