Po zprovoznění dalšího úseku dálnice D35 se na Pardubicku zvýšil počet aut i hluk. Některé obce v okolí úseku Časy – Ostrov, tak volají po dalších protihlukových stěnách a vyžádaly si opakované měření. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u nedávno otevřené části dálnice ale zjistilo, že je hluk v normě a další protihlukové stěny stavět nebude.

Nadměrný hluk z dopravy řeší ale i na opačném konci úseku dálnice D35. Obec Čeperka se nachází na půli cesty mezi krajskými městy Pardubice a Hradec Králové, v blízkosti dálniční křižovatky. Trasa, po které jezdí vozidla a napojují se na nový úsek dálnice, vede pouhých tři sta metrů od obce Čeperka. Dálnice je na vysokém náspu, auta tak jezdí nad úrovní obce a hluk se více šíří. Řidiči se právě na úrovni Čeperky napojují na křižovatku na dálnici, která vede přes Opatovice do Časů a Ostrova a v budoucnu spojí Čechy a Moravu. „Jsem rozčarovaná z toho, jak je to slyšet,“ uvedla Jaroslava Zelinková s tím, že auta slyší i přes zavřené okno.

Na úseku dálnice D35 Časy-Ostrov probíhají práce na protihlukové stěně.
Dálnice se vešla do limitů. Další protihlukové stěny se stavět nebudou

Hluk projíždějících aut tu místní trápí dlouhodobě, s každým dalším kilometrem dálnice se situace zhoršuje. V minulosti se tu hlukové měření vešlo do limitu, u obce tak nebylo zapotřebí stavět žádné protihlukové stěny. S rostoucím počtem aut se ale situace změnila a místní si začali stěžovat. „Jsme jediná obec od sjezdu u Sedlice, kde nejsou protihlukové stěny směrem k obytné zástavbě,“ postěžovala si starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

ŘSD tak na žádost vedení obce měření zopakovalo letos v říjnu, výsledky se do rukou starostky dostaly až nyní. A vedení obce s měřením není spokojené.

„Nebylo pro nás překvapením, že měření hluku bylo pod maximální zákonné hlukové limity, protože měření proběhlo v době uzavírky jednoho pruhu dálnice D35 a zároveň byla v té době snížena rychlost na dálnici na 80 kilometrů v hodině,“ uvedla Vosáhlová, podle které navíc ŘSD přislíbilo měření na dvou dalších místech v obci. „K tomuto měření vůbec nedošlo. Měření hluku v době omezení provozu a snížení rychlosti považuji za nepřijatelné a ze strany ŘSD byl termín měření hluku zvolený s cílem naměření hodnot splňujících limity pro kolaudaci stavby,“ dodala Vosáhlová.

Vizualizace jihovýchodního obchvatu Pardubic
Jihovýchodní obchvat Pardubic má stavební povolení. Stavbu brzdí výkup pozemků

Prosadit si vznik protihlukových stěn se tak Čeperce nedaří. Podle silničářů proběhlo vše standardně a podle předpisů. „Z měření vyplývá, že výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v místech chráněného venkovního prostoru, v denní a noční době, nepřekračují hygienický limit 60/50 dB. Na základě těchto výsledků již žádná další měření hluku v místě neplánujeme,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Kritikou nešetří ani místní, kteří upozorňují, že se hluk po vesnici šíří různě. „My o žádném měření pomalu ani nevíme, měli by si to přijet poslechnout sem, na okraj obce, ne jen tam, kde je stará zástavba,“ okomentoval situaci Štěpán Klimeš. Podle obyvatel mají na šíření hluku svůj podíl i protihlukové stěny u sousedních Opatovic nad Labem a protihlukové stěny u železnice, která vede středem obce. Od nich se hluk odráží směrem do obce.

Zhruba tříkilometrový úsek dálnice D35 vedoucí podél Čeperky spojuje dvě mimoúrovňové křižovatky v Sedlicích a v Opatovicích nad Labem. Zatímco Opatovice se vybudování protihlukových stěn u křižovatky dočkaly, na straně k Čeperce chybí. V budoucnu by navíc doprava u Čeperky mohla ještě zhoustnout. Plány na další rozšíření dálnice směrem na Moravu naznačují, že problém s hlukem by mohl ještě vzrůst.

Dálnice má zelenou

Aktuálně má Ředitelství silnic a dálnic na všech šest úseků D35 v Pardubickém kraji vydané stavební povolení. Krajem tak povede téměř 60 kilometrů dálnice. „Aktuálně probíhá realizace úseku Janov-Opatovec. Během tohoto a začátkem příštího roku plánujeme zahájit realizaci staveb Ostrov-Vysoké Mýto, včetně tunelu Homole, Vysoké Mýto-Džbánov a Džbánov-Litomyšl,“ informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že na všechny tyto úseky probíhá výběrové řízení na zhotovitele, archeologický výzkum a dokončuje se majetkoprávní příprava.

V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku.
Lidé si stěžují na hluk z dálnice D35. Hygienici provedou další měření

Nadměrný hluk z dopravy řeší i na opačném konci úseku dálnice D35. Po zprovoznění dalšího úseku dálnice D35 se na Pardubicku zvýšil počet projíždějících aut i hluk. Některé obce v okolí úseku Časy – Ostrov, tak volají po dalších protihlukových stěnách a vyžádaly si opakované měření. I tady dopadly jako Čeperka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u nedávno otevřené části dálnice tvrdí, že je hluk v normě a další protihlukové stěny tak stavět nebude.