Téměř 375 milionů korun se v Pardubicích proinvestovalo z evropských fondů. Podařilo se tak vyčerpat téměř všechny peníze, které byly východočeskému městu v programu Integrovaného rozvoje města (IPRM) přiděleny. U některých projektů se ale při čerpání evropských peněz vyskytly nemalé potíže.

„Město si díky programu IPRM sáhlo na opravdu velký balík peněz. Mrzí mě ale, že to nebylo ještě více, protože ta možnost tu byla," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Díky programu IPRM Přitažlivé město byly v centru Pardubic vybudovány nebo zrekonstruovány tři sportovní areály – budova Sokola Na Olšinkách, Loděnice Na Špici a Sportovní hala Dašická.

V Pardubicích vzniklo také nové integrační centrum sociálních aktivit a skautské centrum. Revitalizace se dočkaly Tyršovy sady, park Na Špici a skutečností se stala také dlouhá léta plánovaná rekonstrukce třídy Míru.

Dotace pokryly 66 procent projektů

Náklady na všechny naplněné projekty byly 566 milionů a evropské dotace je pokryly z více než 66 procent.

K dispozici bylo celkem 387 milionů korun, na zmar tedy přišlo kolem 12 milionů.

Politici museli během plánovacího období v letech 2007 až 2013 řešit hned několik velkých problémů.

Jedním z největších byl fakt, že město nakonec z evropských fondů nečerpalo dotace na opravu plaveckého areálu. Tehdejší vedení města to postavilo před nutnost rychle připravit náhradní projekty, aby město naplnilo všechny příslušné indikátory a nepřišlo o desítky milionů.

V roce 2013 přitom byly tyto obavy velmi reálné, jelikož především s revitalizací Tyršových sadů to vypadalo hodně bledě.

„O osud projektů financovaných z IPRM se obávám už více než rok. Projekty totiž nejsou dobře připravené a třeba v loňském roce nebyl dokončen jediný projekt. Z krajských měst v regionu Severovýchod na tom byly Pardubice s čerpáním dotací vždy nejlépe, ale teď už nás Hradec Králové i Liberec předběhly," nešetřil tehdy kritikou opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Nejvíce evropských dotací z IPRM využilo právě město Pardubice. „Na tři projekty v celkové hodnotě 236 milionů korun získalo téměř 169 milio᠆nů dotací. Nejdražším a zřejmě i nejsložitějším z městských projektů byla rekonstrukce třídy Míru a její přeměna na pěší zónu, při níž se měnila za provozu nejen vnější tvář ulice, ale také inženýrské sítě. Veřejností zatím nejoceňovanější akcí byla revitalizace parku Na Špici," uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Dobře si při čerpání evropských peněz vedla také Tělovýchovná jednota Sokol Pardubice. Sokolové dokázali připravit projekt, během něhož zrekonstruovali a zmodernizovali venkovní hřiště, postavili multifunkční nafukovací halu a z gruntu zrekonstruovali sto let starou budovu Sokolovny v ulici Na Olšinkách.

Sokolové dluží městu 40 milionů

Rekonstrukce Sokolovny byla nejdražším projektem v IPRM Přitažlivé město, stála téměř 124 miliony korun. Celkem Sokol „utratil" skoro 165 milionů korun, z nich téměř 92 milionů pokryly dotace.

Stinnou stránkou této rekonstrukce je, že si na ni Sokol musel půjčit u města, přičemž se příliš nepředpokládá, že by půjčku někdy splatil.

„Sokolové dluží městu kolem 40 milionů korun, které město poskytlo, aby mohla být rekonstrukce sokolovny dokončena. A vůbec si nejsem jistý, jestli budou někdy v budoucnu schopni tuto půjčku městu vrátit," poznamenal pardubický primátor.

Jedno plánovací období skončilo, ale městu už musí připravovat nové projekty, které bude možné dotovat z evropských peněz.

„Díky integrovaným teritoriálním investicím mají Pardubice šanci získat další stovky milionů z evropských dotací a posunout město zase o kus dopředu. Při čerpání nám určitě pomohou i zkušenosti z předchozího plánovacího období," sdělil Deníku náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.