„Chuť dětí do čtení podpoříme jedinečnou knížkou, kterou při pasování získávají zdarma. Její tisk je organizován v projektu Knížka pro prvňáčka. Letos byl osloven spisovatel Martin Šinkovský a ilustrátor Ticho 762. Knížka se jmenuje Lapálie v Lampálii," řekla vedoucí dětského oddělení Jitka Kyclová.

Pro třídy, které se do projektu zapojily, byl v průběhu prvního pololetí připraven program. Děti s knihovnicemi absolvovaly informační lekce o knihovně i knihách a pozvány byly také na besedy se spisovatelkami Lenkou Rožnovskou a Ester Starou.

Čerstvě pasovaní čtenáři si smlsnou na Lapáliích v Lampálii .Zdroj: archiv

„Hned po besedách vedly děti do knihovny své rodiče a společně hledali knížky těchto autorek. Máme tatínka, který si se synem chodí pravidelně půjčovat knížky Lenky Rožnovské, a ten si posteskl, že už budou mít všechny knihy přečtené a je potřeba, abychom pozvali další autorku. V příštím roce mu rádi vyhovíme. Máme radost, že besedy měly u dětí tak velký ohlas," dodala Kyclová.