Poslední prohlídka mostu Červeňák proběhla v prosinci roku 2018. Tehdejší výsledky nebyly vzhledem ke špatnému stavu mostu a k absenci zádržného systému příznivé a bylo doporučeno, aby se most uzavřel. Od té doby však prošel řadou oprav a rekonstrukcí, a proto bylo namístě vypracování nového posudku.

Zákaz vstupu

Přes 100 let starou stavbu tak v létě prověřili odborníci a lezci, aby odhalili, v jakém technickém stavu most skutečně je. Odborníci nyní uvedli, že most má špatnou statiku. Rozhodující pro konečný verdikt byly především koroze prutů u styčníků.

Projekt revitalizace Červeňáku počítal i se zachováním starých vojenských objektů. Známá budova starého důstojnického klubu je ale v havarijním stavu. Město ji tak nejspíše nechá zbourat.
Příroda ovládla opuštěné vojenské území. Armádní budova v Červeňáku půjde k zemi

„Při současném stavu nelze vyloučit kolaps druhého pole nosné konstrukce v jakémkoli okamžiku. Pohyb a pobyt na mostu je tedy velmi nebezpečný, proto odbor dopravy okamžitě zajistil osazení obou stran mostu bariérou proti vstupu osob a doplnění značkou, která vstup chodců zakazuje. Toto rozhodnutí mě mrzí, ale je bohužel nutné s ohledem na bezpečnost,“ informoval o stavu mostu náměstek pro dopravu Jan Hrabal.

Zdroj: Remešová Nikola

Most přes Chrudimku byl zavřený čtyři roky. Lidé po něm v současnosti ale chodili na vlastní nebezpečí. Zkracovali si tak cestu.

Most Červeňák je starý, pochází z období, kdy se při podobných stavbách používalo svářkové železo.

„Objekt o třech polích je tvořen ocelovými příhradovými konstrukcemi s ocelobetonovou dolní mostovkou. První a třetí pole mostu jsou totožné. Druhé pole mostu je s největším rozpětím, od ostatních polích se liší základními rozměry příhradové soustavy. Ze statického hlediska se jedná o tři prostá pole, o celkové zatížitelnosti přitom rozhodoval nejslabší prvek a ten bohužel dopadl špatně,“ vysvětlil Hrabal s tím, že nelze nosnou konstrukci druhého pole považovat za staticky bezpečnou.

V Řečanech nad Labem se bude jezdit po mostním provizoriu - Cena mostního provizoria včetně jeho instalace přesahuje 67 milionů korun bez DPH
Opravy mostů v Pardubickém kraji: Složité stavby za více než půl miliardy

Oblast kolem řeky Chrudimky je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Město v minulosti už nechalo opravit Zeleňák, první ze dvou mostů, které spolu s pozemky získalo, a zajistilo tak průchodnost Červeňáku pro pěší i cyklisty. Druhá dominanta místa, která svůj název získala po červeném nátěru, který se ale nedochoval, na obnovu čeká.

Technický stav mostu Červeňák není dobrý, konstrukci doplnily bariéry proti vstupu chodcůZdroj: Město Pardubice

„Další kroky budeme řešit v návaznosti na připravovanou celkovou revitalizaci přírodního parku Červeňák,“ dodal Hrabal.

Obnova parku Červeňák

V příštím roce má pak začít obnova stejnojmenného přírodního parku za 60 milionů korun. Zpustlý kus přírody nedaleko centra Pardubic chce město obnovit. Vzniknou tu naučné stezky a cyklostezky. Revitalizace lokality Červeňák a obnova území v této lokalitě by měla začít příští rok. Pardubice jsou za ni ochotny zaplatit 60 milionů korun. „Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by měla začít v polovině roku 2024,“ potvrdila mluvčí radnice Nataša Hradní.

Vizualizace projektu multifunkční arény pro HC Dynamo Petra Dědka v Pardubicích.
Multifunkční hala na Cihelně? Dědek se nevzdává, v cestě ale stojí územní plán

Červeňák sloužil jako vojenský areál ženistů a armáda tu po jejich činnosti zanechala velké stopy, mnoho z nich v území zůstane. Vedení města se chce zaměřit na propojení místa s okolními cyklostezkami a pěšinami, zachovat by se měly i mostní pilíře.