Dřevorubci budou pracovat na obou březích Chrudimky. Jedná se o úsek, který je dlouhý zhruba 250 metrů, od jezu proti proudu řeky. Čištění má napomoci protipovodňové ochraně okolí. Pryč tak musí všechny překážky z koryta řeky, staré torza stromů i invazivní druhy jako pajasan nebo akáty, které v korytě zabraňují průtoku vody.

Červeňák

Prostor Červeňák využívalo do roku 1994 ženijní vojsko. Několik let už oblast patří městu, které ji získalo od armády. Místem protéká řeka Chrudimka a oblast kolem je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy.

„Část stromů zde bude z důvodu zachování přirozeného biotopu ponechána, případně z části stromů budou vytvořena ze stejného důvodu stojící torza. Dojde také k odstranění veškerých invazních nepůvodních stromů a keřů a také k výřezu ostatních náletových křovin, převážně bezů a vrb,“ popsala průběh prací Hana Bendová z Povodí Labe. Kácení vzrostlých stromů pak potrvá do 15. listopadu, další křoviny budou zaměstnanci odstraňovat i po tomto datu.

Červeňák je téměř dvaceti hektarový zdivočelý kus přírody. Oblast kolem řeky Chrudimky je navíc evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Na všechny zásahy tak dohlížejí také ochránci přírody.

Projekt revitalizace Červeňáku počítal i se zachováním starých vojenských objektů. Známá budova starého důstojnického klubu je ale v havarijním stavu. Město ji tak nejspíše nechá zbourat.
Příroda ovládla opuštěné vojenské území. Armádní budova v Červeňáku půjde k zemi

Podle odborníků je ale zásah nutný proto, aby se obnovila kapacita koryta Chrudimky. Tím dojde také ke zvýšení protipovodňové ochrany přilehlých lokalit.

Na tři etapy

Vyčištění břehů řeky odborníci rozdělili do tří etap.

„Po dokončení první etapy zde nebude z výše uvedených důvodů umístěna náhradní výsadba. Další navazující kácení v této lokalitě bude provedeno v souladu se stanovisky orgánů ochrany přírody až po minimálně dvou letech,“ dodala Bendová s tím, že dokončení všech tří etap tak bude realizováno do 10 let.

Povodí Labe, které v území aktuálně pracuje žádá veřejnost o respektování značení, nevstupování do ohraničených prostorů a dodržování pokynů pracovníků.

Pardubice hledají zpracovatele projektu na revitalizaci Červeňáku. Dokumentaci, včetně stavebního povolení, chce mít město hotovou během příštího roku tak, aby mohlo v roce 2024 začít se samotnou revitalizací.
Město chce otevřít Červeňák. Stav mostu v bývalém vojenském prostoru ověří lezci

„V dané lokalitě bude také zvýšený pohyb techniky, která se bude pohybovat jak po obou březích Chrudimky, tak na okolních zpevněných komunikacích,“ upozornila Bendová.

Obnova parku Červeňák

Jedno z nejzelenější míst Pardubic chce město zpřístupnit veřejnosti. Armáda je více než dvacet let pryč a tak z vojenského cvičiště vznikne přírodní park

„Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii," uvedl primátor města Jan Nadrchal. Projekt si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je například i práce s vodou, konkrétně chce město podpořit tvorby tůní, coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují.

Pardubice hledají zpracovatele projektu na revitalizaci Červeňáku. Dokumentaci, včetně stavebního povolení, chce mít město hotovou během příštího roku tak, aby mohlo v roce 2024 začít se samotnou revitalizací.
FOTO: Z vojenského cvičiště přírodní park. Červeňák čeká obnova za 60 milionů

Pardubice jsou za to ochotny zaplatit 60 milionů korun. „Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by měla začít v polovině roku 2024,“ potvrdila mluvčí radnice Nataša Hradní