Expanzivní rostliny, jako je například třtina a ovsík, potlačují růst kvetoucích lučních bylin, které jsou důležité pro hmyz.

„V některých částech Červeňáku je navíc naplánován pojezd pásovou technikou, který se již osvědčil na podobných lokalitách bývalých vojenských prostorů, například na hradecké Plachtě. Nejen že pojezdy naruší nežádoucí traviny, ale v terénních nerovnostech se pak více zadržuje voda,“ vysvětlil Ivan Hoza, předseda Českého svazu ochránců přírody Pardubice, který se zavázal zajistit údržbu části travních ploch a také obnovu mokřadu v blízkosti mostu Červeňák.

Mokřad se v tomto místě ještě před pár lety vyskytoval, ale vlivem sucha zmizel a tím přišli o svůj domov obojživelníci a další vodní živočichové.

Nic jiného, než rekreace

O dalších změnách v areálu rozhodne územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák a která by měla jasně stanovit, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny. „Město se zavázalo, že do 20 let od doby, kdy toto území převzalo od Ministerstva obrany, zde nevznikne nic jiného než přírodní park určený k rekreaci obyvatel. Jedním z možných řešení je vytvořit v lokalitě například mlatové cesty, cyklostezky, doplnit zde lavičky a drobný mobiliář či vybudovat dětské hřiště, vše přírodního charakteru, ve snaze prostor oživit a přilákat sem veřejnost. Veškeré úpravy vyplynou právě z připravované územní studie,“ popsal další možné úpravy v území náměstek primátora Jan Nadrchal. Město chce do procesu přípravy územní studie zapojit také veřejnost.

Území o velikosti zhruba 19 hektarů, které město od Ministerstva obrany získalo formou bezúplatného převodu v květnu 2019, má zůstat průchodné pro pěší i cyklisty ve všech směrech s tím, že cesty a stezky zůstanou zhruba v současném půdorysu. Naopak s vjezdem motorových vozidel, s výjimkou vozů IZS, studie nepočítá. V současné době se v areálu nacházejí výstražné tabule s upozorněním, že vstup na území je na vlastní nebezpečí a lidé by měli chodit pouze po již existujících cestách. Ještě letos pak bude zahájena oprava mostu „Zeleňák“, který čeká výměna mostovky.