„Ocenění Česká hlava pro mě znamená mnoho, je to veliká čest. Nicméně, více než to, že jsem byla oceněná právě já, pro mě znamená, že byl oceněn obor, kterému se věnuji. Voda je pro nás velmi cenná a tímto způsobem jsem měla možnost toto sdělení předat i široké veřejnosti,“ řekla oceněná vědkyně Ing. Barbora Kamenická, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„Je to velká pocta pro naši fakultu i pro celou univerzitu, že máme mezi sebou tak talentovanou vědkyni, která přispívá k rozvoji výzkumu na fakultě. Ing. Kamenická je vzorem pro ostatní studenty i kolegy a její práce má velký potenciál pro uplatnění v praxi,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Podle odhadů odborů se do pondělní stávky mělo zapojit téměř 70 procent základních, středních i mateřských škol v Česku. Ilustrační snímek
Den D. Do pondělní stávky se zapojilo až 70 procent škol, i ty na Pardubicku

Barbora Kamenická se zaměřuje na nekonvenční postupy odstraňování problematických polutantů z odpadních vod. S narůstajícím rozvojem průmyslu se zvyšuje i množství problematických a nebezpečných chemikálií, které se v souvislosti s lidskou činností vyskytují ve vodách. Vědkyně Kamenická se zabývá možnostmi odstraňování halogenovaných organických látek z vody pomocí různých metod. Tyto látky jsou často toxické, karcinogenní nebo hormonálně aktivní a představují vážné riziko pro životní prostředí i lidské zdraví. Ing. Kamenická se zaměřila na využití kvartérních amoniových solí, biocharu, kovových slitin a dalších materiálů pro efektivní a ekonomickou dekontaminaci vody.

Celý výzkum, sestávající se z uzavřeného cyklu na sebe navazujících kroků separace a degradace problematických halogenovaných polutantů z vod, včetně recyklace v těchto procesech vznikajících odpadních proudů, umožnil vyvinout efektivní a ekonomicky přijatelný proces čištění odpadních vod disponující potenciálem využití v praxi.

Který vánoční strom bude letos na Pardubicku nejkrásnější? Ilustrační foto.
VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Pardubicka

Ocenění Česká hlava je nejvyšší státní vyznamenání pro vědce a výzkumníky v České republice. Je udělováno každoročně v několika kategoriích za vynikající vědecké výsledky, objevy a inovace. Ing. Kamenická získala cenu v kategorii Doktorand roku, která je určena pro studenty doktorských studijních programů, kteří dosáhli mimořádných vědeckých úspěchů s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi. V minulosti ocenění Česká hlava získali např. Antonín Holý, Josef Koutecký, Václav Hořejší, Pavel Hobza, Blanka Říhová a další osobnosti vědy.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: O co jde v kauze Charvát: Letní stadion, parkovací dům i drobnější zakázky

Zdroj: Nikol Čížková