Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI), inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj, provedli v neděli 8. října na pardubickém závodišti mimořádnou kontrolu zaměřenou na prodej stánkového občerstvení během 133. ročníku dostihu Velká pardubická.

Čtyři inspektoři provedli v areálu závodiště celkem šest kontrol stánkového prodeje s občerstvením. „Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení zákona na ochranu spotřebitele. Nedostatky jsme tedy zjistili u dvou třetin z celkového počtu kontrolovaných objektů,“ řekl ředitel inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj František Švihlík.

Pivnice U Toulavé pípy byla zavřena kvůli hlodavcům.
FOTO: Mrtví hlodavci a trus. Inspektoři zavřeli pivnici v Pardubicích

Jednalo se především o nevydání dokladu o zaplacení výrobků s předepsanými náležitostmi na základě žádosti spotřebitele. Prodejci také neměli k dispozici měřidla určená pro obchodní styk, která by jim umožnila přeměření objemových nápojů, nebo používali váhová měřidla, která nebyla opatřena platným úředním ověřením.

Prohřešky řešili inspektoři ČOI na místě uložením finančních sankcí.