Žadatelé z Pardubického kraje mají již přitom podané žádosti za stovky milionů korun. Výbor Regionální Rady schválil 117 pardubických žádostí s požadavkem na příspěvek ze strukturálních fondů EU ve výši 3,2 miliardy korun.

Rozhodný nesouhlas krajů

„S rozhodnutím vlády zásadně nesouhlasíme a upozorňujeme, že tento nezodpovědný přístup k investicím, plynoucím do regionů, zpomalí a mnohdy zcela znemožní čerpání evropských dotací,“ řekl Radko Martínek, předseda regionální rady NUTS II a pardubický hejtman.

Mezi projekty, které jsou již schválené a ve stadiu realizace, patří Dům na půli cesty v Chrudimi, který měl ze státního rozpočtu obdržet více jak dva miliony korun a dotace EU činí 24,5 milionu korun.

Sportovní areál v Lanškrouně má obdržet 3,5 milionu českých a téměř 40 milionu evropských peněz, v případě revitalizace centra obce Čistá se pak jedná o jeden milion resp. 11,3 milionu.

Multifunkční centrum aktivního života v Dolní Dobrouči čeká na 1,3 milionu korun ze státního rozpočtu a na 15 milionu korun z EU.

V ohrožení je však i celá řada dalších projektů. Zaregistrovány, ale dosud neschváleny jsou například Centrum turistického ruchu Dolní Morava (36 + 204 milionu korun) a Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě (4,8 + 54,9 milionu korun).

Definitivní stop bude v roce 2013

„Návrh, že vláda zruší od roku 2011 spolufinancování projektů regionálního operačního programu, by vyvolal potřebu dodatečných finančních prostředků pro jednotlivé žadatele a příjemce,“ informoval Deník Radko Martinek a dodal: „V případě Pardubického kraje se jedná o dotace v řádu 100 milionů korun, z toho téměř 50 milionů korun je pro rok 2011.

Rozhodnutí tak může mít vliv například na modernizaci silnice Seč – Běstvina. Pardubický kraj čerpá evropské fondy i z jiných programů, u kterých se však změna financování neplánuje.“

Čerpání evropských dotací je pro kraj významným zdrojem investic. Jeho důležitost stoupá i v kontextu toho, že je možné na peníze z Bruselu dosáhnout ve stávajícím režimu už jen do roku 2013.

Obce a města ve velké nejistotě

S kritikou se přidal i europoslanec Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí: „Obce se doposud podílely na financování projektů stejnou měrou jako stát, ze sedmi a půl procenta by rázem mělo být patnáct procent. Vznikne tak větší nárok na obecní rozpočty, nebo na zadlužení obcí, protože ty budou muset rozdíl dokrýt z úvěrů. Registrujeme přetlak žádostí a určitě proto dojde k jejich poklesu.

Může ale také nastat problém s vyčerpáním celkové alokace financí určených pro ROP. Na druhou stranu, kdy dostane obec dotaci ve výši 85 procent?“ Vlasák zároveň upozornil na to, že města a obce nemohou příliš spoléhat na pomoc krajů a výpadek dotace od státu budou nuceny pokrýt z vlastních zdrojů. Zatížení se tak pouze přenáší z jednoho na druhého.

(fr)