Aktivity česko-americké vědecké společnosti se zaměřují na oblast přírodních věd a humanitních, společensko-vědních disciplín.

Češi se neztrácí

V Rytířských sálech pardubického zámku vystoupilo s referátem, nebo diskusním příspěvkem, čtyřiadvacet osobností z České republiky, USA, Kanady či Polska.
The Comenius Academic Club vznikl před rokem jako aktivita vědecké komunity v Čechách a zároveň ve Spojených státech amerických.

Řada vědců českého původu dosáhla v USA významných vědeckých pozic a jsou stále velmi aktivní. „Při určité příležitosti jsme se domluvili, že by bylo dobré nějakým způsobem podpořit vzájemnou výměnu vědeckých informací mezi komunitou čechoamerických vědců a českým prostředím a zároveň ji i rozšířit," řekl děkan filozofické fakulty a předseda vědecké společnosti The Comenius Academic Club Petr Vorel.

Ten se snaží o to, aby členské složení bylo vyvážené, jak z hlediska česko-amerického, tak i oborového. „The Comenius Academic Club je relativně nepočetné sdružení, které má ale kontakty v mnoha vědních obrech po celém světě. Tato struktura nám umožňuje vytvářet neobvyklé kombinace vědeckých oborů, jejichž zájmem je především komunikace," uvedl děkan.

Komenský? Symbol

Podle Petra Vorla byla diskuze o tom, jak nazvat vědecký klub, dlouhá. „Postava Komenského je důležitá nejen proto, že je to jeden z nejvýznamnějších Čechů v dějinách vůbec, ale je tu i vazba symbolická, jež představuje přínos české emigrace v zahraničí. Češi, kteří se dostali mimo svou vlast a prožili tam pak většinu svého života, stejně zůstávali se svým domovským prostředím spjati a přinášeli mu užitek i svou činností v cizině. Hlavním partnerem je pro nás tedy komunita Čehoameričanů a jejich potomků působících v USA," vysvětlil Petr Vorel.

Prolínání témat

Setkání této vědecké společnosti mají vždy dvě části, jedno je směrováno tematicky do společensko-vědních oborů, druhé do oborů přírodovědných. „Vzájemné prolínání témat je velmi přínosné, protože se zde nacházejí styčné body a i pro vědecké komunity je zajímavé, když slyší interpretace z úplně jiné oblasti, než kterou se po odborné stránce zabývají. První literárněvědná sekce nazvaná Reflexe moderních americko-českých literárních vazeb byla zajímavá i pro skupinu lékařů. Ti zase uskutečnili přednášky na téma rakovina a její léčení," doplnil předseda The Comenius Academic Club.

Příští rok by měl konferenci hostit New York. „Chceme pořádat pravidelná vědecká setkání každý rok střídavě v Americe a v Evropě, především v České republice," uzavřel předseda evropské sekce The Comenius Academic Club Petr Vorel.

Pavla Štorková