„Cílem toho projektu je naučit děti spolu komunikovat a spřátelit se," říká za „Benešovku" Irena Schoberová.

Hlavní téma společného školního programu měli žáci u nás i v Německu společné – ekologie. Ať už šetření energií, práce s přírodními a recyklovanými materiály či ekologii ve vztahu k potravinám. Zde v Pardubicích navštívili Ekocentrum Paleta. O své kolegy se ale studenti starali celý den, poznávací program pro ně plánovali i mimo školu.

„Rozdíly tu nevidíme, i když mluvíme každý jinak, spolupráce se daří. Zajímavé ale je, že téměř veškerá vzájemná komunikace se odehrávala v angličtině," doplnil za německou delegaci Marcus Stöckel.

O projektu

Organizace Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e. V. s vedoucí projektu Dr. Kristinou Schröter a Goethe-Zentrum Pardubice v čele s ředitelkou Ingou Meissner hledaly nejprve školy, které by se projektu zúčastnily. Za významné spoluúčasti obou organizací a především obou zmíněných dam byla navázána spolupráce mezi oběma školami a uskutečněn výměnný pobyt žáků. Za německou stranu se účastnila programu třída 9. B s pedagogy Marcusem Stöckelem a Caroline Schmeisser. Českou část tvořil výběr 22 žáků z 9. A a B pod vedením Ireny Schoberové a Jany Mivaltové.

Celá akce by nebyla možná bez finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe Institutu Praha, spolků Bayrischer Jugendring, Lions Club Selb a Freunde des Walter-Gropius-Gymnasium.