Jedná se o zařízení nabízející odlehčovací služby, neboli denní péči lidem s různými formami mentálního postižení, ale i jiným klientům, kteří potřebují soustavný a odborný dohled mimo svůj domov.

Podle dlouhodobých zkušeností pracovníků charity je na Pardubicku takovýchto zařízení nedostatek, ačkoliv je o jejich služby zájem.

Středisko v Třebosicích dostalo název Červánky u sv. Jana. Pro své klienty je připraveno nabídnout a zajistit zdravotní, sociální pomoc a smysluplný program „na míru“ přizpůsobený jejich potřebám. Součástí služby, která jistě najde své uplatnění, bude možnost dopravy vlastním mikrobusem.

Právě možnost zajištění dopravy je pro klienty důležitá, protože blízkým osobám, které se o ně běžně starají, ušetří čas i starosti spojené s přepravou. Po předchozí domluvě jim bude zajištěna doprava v čase, který jim bude vyhovovat.

Středisko Červánky tak na sebe přebírá alespoň část jejich nelehké celoroční péče, kterou věnují svým blízkým. Ti se pak mohou přes den věnovat svému zaměstnání či zařídit nezbytné záležitosti.

„Cílem je vytvořit příjemné, domácky laděné prostředí, ve kterém klienti dostanou potřebnou péči. Ta bude nejen zaměřena na naplnění jejich základních potřeb, ale zároveň bude směřovat k smysluplnému strávení dne, podle jejich přání a možností,“ řekl ředitel Oblastní charity Pardubice Karel Tajovský.

K úhradě nákladů na pobyt bude těmto lidem sloužit především příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Doprava do centra a zpět do domů jednotlivých klientů bude poskytována zdarma a součástí bude, po nezbytné domluvě, i případná asistence odborného pracovníka během ranních příprav k dopravě, která počítá i s klienty na invalidním vozíku.

Kritériem pro přijetí je volné místo v zařízení a způsobilost k pobytu. Zájemci o odlehčovací službu mohou kontaktovat přímo centrum Červánky v Třebosicích, případně využít telefonních linek 466 970 227 nebo 775 296 844.