Máte nápad, jak podpořit spolupráci mezi naším a regiony v zahraničí? Pak se můžete pokusit získat na svůj záměr peníze z prostředků Pardubického kraje, který opět vyhlásil grantový program na podporu rozvoje zahraničních vztahů. Pro příští rok plánuje rozdělit téměř milion korun.

„Grantový program na rok 2009 rozbíháme dnem 13. října. V rozpočtu na příští rok navrhujeme celkovou částku 800 tisíc korun a termín pro podání žádosti o grant jsme stanovili na 30. leden 2009,“ uvedl po čtvrtečním jednání krajské rady hejtman Ivo Toman. S dodatkem, že cíle programu, témata projektů a další důležité informace najdou zájemci – jak z řad právnických, tak fyzických osob - na internetových stránkách kraje. Grantový program zavedl Pardubický kraj poprvé v roce 2004 a původně byl zaměřen pouze na rozvíjení vztahů s jeho pěti družebními regiony. I v letošním roce bude tímto směrem vyčleněno nejvíce peněz – 550 tisíc korun, zbytek však půjde na projekty s regiony nedružebními.

Za projekty se skrývají například vzájemné kulturní výměny, návštěvy skautských delegací atd. Mezi tématy, které kraj podporuje, je mimo jiné posílení vzájemných kontaktů v oblasti chovu koní či v oblasti krizových situací, požární ochrany a hasičských sborů. V roce 2008 bylo do grantového programu na podporu rozvoje zahraničních vztahů kraje přihlášeno 49 projektů, z nichž 43 nakonec s žádostí o finanční podporu uspělo.