Obě dvě ceny získal její akademický pracovník, docent Filip Bureš.

Publikuje v cizině

Za rozsáhlý soubor prací, zabývajících se převážně tématem syntézy nových sloučenin, publikovaných v zahraničních časopisech, získal Filip Bureš Cenu Alfreda Badery, kterou mu udělila Česká společnost chemická.

„Cena pojmenovaná po významném chemikovi světového věhlasu Alfredu Baderovi, spojená s finanční prémií, byla předána docentu Burešovi na konferenci v Lázních Bělohradě o prvním listopadovém víkendu," upřesňuje informace chemicko-technologická fakulta.
Významná cena za organickou chemii se na půdě Univerzity Pardubice nenachází rozhodně poprvé. Již v roce 2008 ji tu získal Aleš Růžička a jen rok předtím Jiří Hanusek, což jen potvrzuje vysokou kvalitu výzkumu na zdejší univerzitě.

K Baderově ceně, která se uděluje od roku 1994, si Filip Bureš může přidat hned jedno další ocenění. Tím je Thieme Chemistry Journal Award 2012 udělované vydavatelstvím Georg Thieme Verlag Stuttgart.
„Tato cena je od roku 1999 udělována mladým chemikům s vysokým výzkumným potenciálem v oblasti syntetické organické chemie," uvádí univerzita.

Kdysi tu studoval, dnes tu sám učí

Filip Bureš je absolventem Fakulty chemicko-technologické, kde se stal v roce 2005 doktorem. Po úspěšném absolvování habilitačního řízení nastoupil v roce 2010 na Ústav organické chemie a technologie jako docent. (skr)