Do Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH) se ve čtvrtek sjeli mladí chemici z celého regionu. Jedenáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, jaké uplatnění nachází chemie při získávání energie z tradičních i alternativních zdrojů. Projektový den je součástí 16. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.

Zadání letošních projektů znělo Chemie a energie a žáci devátých tříd na něm pracovali od září loňského roku. „Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad využití chemie při získávání energie z rozličných zdrojů. Žáci jednoznačně preferovali zdroje alternativní a obnovitelné – od fotovoltaických, větrných či vodních elektráren přes elektromobilitu, vodíkové motory a bioplynové stanice až po využití odpadní energie z chemických procesů,“ vyjmenovala Dana Hrubošová ze SPŠCH, autorka soutěžního zadání. Prezentace projektů se skládala ze dvou částí. Nejprve žáci instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce v základních obrysech představili. Poté pokračovali v odborných učebnách a nabídli porotě i divákům podrobnější výklad, doplněný ukázkami funkčních modelů elektráren, krátkými filmy nebo počítačovými animacemi. „Některé týmy vsadily i na umělecký dojem a zahrály divadelní scénku, zazpívaly vlastní píseň nebo zarecitovaly tematickou báseň,“ doplnila Hrubošová.

Seznamte se, kráska z Kladiny. Unikátní bronzové vědro z 9. století před Kristem.
Tajemná kráska od Sezemic zazářila na filmovém plátně a okouzlila zahraničí

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů pardubické chemické školy. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy. „Při posuzování projektů nás nezajímají povrchní informace stažené z internetu, ale originalita zpracování, tvůrčí nasazení a schopnost myslet v souvislostech. Invenci a tvořivý přístup vyžadujeme i od našich studentů, protože tyto vlastnosti jsou předpokladem úspěchu v jakémkoliv oboru,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček. Porota hodnotila projekty s názvy Elektromobilita, Energie, která nás zachrání, Alternativa nejen pro Eskymáky, Voda proti větru nebo Pohádka o Hostětíně.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií regionálního kola soutěže se uskuteční 22. března v pardubickém ABC klubu. Vrcholem soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude celostátní finále jednotlivců, které 13. června pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a ministerstvem školství. Národní finále rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii pro rok 2023.