Mluvčí chemičky Daniel Rubeš projekt vítá. „Stále častěji pracují lidé mimo rámec dosaženého vzdělání. Projekt představuje jistý tlak na školství, které se podle zjištěných skutečností může profilovat směrem žádoucím pro českou i evropskou ekonomiku. Spolupracujeme i na projektu Pardubice, město chemie, který má tento obor popularizovat mezi mládeží. Podmínky k uplatnění chemického vzdělání jsou v kraji nadstandardní.“

Projekt o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v podmínkách České republiky je jádrem nového zákona platného od srpna 2007. Jeho uváděním do praxe byl pověřen Národní ústav odborného vzdělávání ministerstva školství. „V rámci projektu vznikly tzv. sektorové rady, jejichž hlavní náplní je ustavení kvalifikačních a hodnotících standardů v jednotlivých oborech. Kvalifikační standard přehlednou formou popisuje potřebnou odbornou způsobilost pro výkon určité pracovní činnosti. Podle něj se každý může rozhodnout, zda se nechá rovnou přezkoušet či absolvuje některý z kurzů a získá potvrzení,“ říká Daniel Rubeš.