„Umístění plastiky Chemika na Palackého třídě ztratilo své opodstatnění, zejména v souvislosti s přesunem Fakulty chemicko-technologic-ké z náměstí Čs. legií do univerzitního kampusu na Stavařově v roce 2009. Tím, že plastika bude zasazena do nového kontextu, tak aby byla studentům fakulty na blízku, získá zpět svou symboliku,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Dílo, které je nyní v úschově univerzity, nechá fakulta odborně zrestaurovat v dílně uměleckého kováře Karla Bureše. Chemik – Atomový vědec najde své nové místo na veřejně přístupném univerzitním náměstí před fakultou. Fakulta uhradí přemístění i nový podstavec a následnou péči o dílo.

„Slavnostní odhalení plastiky plánujeme v průběhu tohoto roku podle možností společenského dění,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Petr Kalenda.