Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod obci prominula větší část odvodu, který původně nařídila za pochybení při rekonstrukci objektu. „Proti zbývající části Choltice podaly odvolání k ministerstvu financí," prohlásil starosta Tomáš Bolek.

„Je to velká částka. Máme rozpočet zhruba 19 milionů korun. Odvod by nám v podstatě neumožnil rok nebo dva řádně fungovat. Měli bychom jen finance na běžný provoz, nikoliv na větší opravy, které plánujeme," uvedl starosta.

Podle něj jsou Choltice schopné dokázat, že výhrady kontrolorů nebyly zcela oprávněné. Upozorňuje také na to, že obec s poskytovatelem dotace všechny kroky při přípravě projektu konzultovala a všechny problémy se snažila odstranit.

Podle Regionální rady byla při kontrole zjištěna řada pochybení. Zásadní byl problém se stavebním projektem, který byl součástí zadávací dokumentace. Nebyl rozpracován podrobně, aby umožnil sestavit jednoznačný soupis prací, které měly být provedeny, takže předmět veřejné zakázky na stavební práce nebyl dostatečně specifikován.

„Vlivem i tohoto pochybení následně došlo k tomu, že některé stavební práce byly provedeny nekvalitně, v rozporu s prováděcí dokumentací anebo vůbec," prohlásila mluvčí Úřadu Regionální rady Silvie Špryňarová.

Díky odvolání zatím Choltice nemusejí vracet zbývající tři miliony korun.

Ministerstvo financí by mohlo podle starosty rozhodnout asi do půl roku, proto se rozpočet na příští rok připravuje v běžné podobě.

Obec se zhruba tisícovkou obyvatel získala zámek v roce 2007 po patnácti letech vleklých soudních sporů s dědicem posledního majitele hrabětem Bertholdem Thun-Hohensteinem.

Objekt kvůli restitučním nárokům léta chátral.